V60

2018

Privaatlukustus*

Privaatlukustuse funktsiooni kasutatakse siis, kui auto jäetakse teenindusse, hotelli parkimisteenusele vms. Kindalaegas lukustatakse ja tagaluugi lukk lahutatakse kesklukustusest – tagaluuki ei ole võimalik enam avada, ei kaugjuhtimispuldi ega esiustel olevate kesklukustuse nuppudega ega kaugjuhtimispult-võtmega.
P3 V60H Låspunkter utan servicelåsning

Metallvõtme abil kasutatavad lukud.

P30-v70/V60H-Låspunkter med sekretesslåsning

Kaugjuhtimispuldiga juhitavad lukud ilmaaktiveeritud puldivõtme ja konfidentsiaalsuslukustuseta.

See tähendab, et ilma võtmeta pulti saab kasutada ainult alarmi sisse/välja lülitamiseks, uste lukust avamiseks ja auto käivitamiseks.

Metallvõtmeta kaugjuhtimispuldi võib seejärel teeninduse või hotelli töötajale üle anda – metallvõti jääb auto omaniku kätte.

 Märkus

Enne tagaluugi sulgemist ärge unustage tõmmata pagasikatet üle pagasiruumi.

Aktiveerimine/desaktiveerimine

Pane võti kindalaeka lukuauku.

Keera puldivõtit 180 kraadi päripäeva.

Võta võti välja. Samal ajal ilmub näidikuploki infoekraanile teade.

Kindalaegas lukustatakse ja tagaluuki ei saa enam kaugjuhtimispuldi või kesklukustuse nupu abil avada.

 Märkus

Ärge sisestage metallvõtit kaugjuhtimispulti tagasi, vaid hoidke seda kindlas kohas.
  • Desaktiveerimine toimub vastupidises järjekorras.

Teavet ainult kindalaeka lukustamise kohta, vt Lukustamine/avamine - kindalaegas.

Kas sellest oli abi?