V60

2018

Distantskäivitus (ERS)*

Mootori kaugkäivitus (ERS – Engine Remote Start) tähendab, et auto mootori saab käivitada eemalt, et salongi enne sõitma asumist soojendada/jahutada. Distantskäivitust saab aktiveerida võtme ja/või Volvo On Call* teenusega, vt Rakendus Volvo On Call.

Kliimasüsteem käivitub automaatsete seadetega. Kaugkäivitusega mootor käivitatakse maksimaalselt 15 minutiks, seejärel mootor seiskub. Pärast kaht distantskäivitust tuleb mootor distantskäivituse uuesti lubamiseks tavapärasel moel käivitada.

Kaugkäivitus on saadaval vaid automaakäigukastiga autodel, millele on paigaldatud kapotilüliti1.

 Märkus

Kaugjuhtimispult-võtme patarei eluiga sõltub kaugkäivituse rakenduse kasutamisest. Kaugkäivituse tiheda kasutamise puhul tuleks patareid iga aasta vahetada, vt Kaugjuhtimispult - patarei vahetamine.

 Märkus

Tühikäiku kasutades järgige kohalikke/riigisiseseid eeskirju ja õigusnorme. Võtke arvesse ka neid kohalikke/riigisiseseid eeskirju ja õigusnorme, mis puudutavad mürataset töötava mootori korral.

 Hoiatus

Sõiduki käivitamisel kaugjuhtimispuldiga peavad olema täidetud järgmised nõuded.

  • Auto peab olema järelevalve all.
  • Autos ega selle läheduses ei tohi olla inimesi ega loomi.
  • Auto ei tohi olla pargitud kinnisesse, ventilatsioonita ruumi - heitgaasid võivad inimesi ja loomi tõsiselt kahjustada.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Saadaval mudelil XC60, alarmiga autodel, enamikel neljasilindrilistel mootoritel või kui valitud on ERS.

Kas sellest oli abi?