Käigukastid

Sõidukid on saadaval kahte erinevat tüüpi käigukastiga. Manuaalne käigukast ja automaatkäigukast.

 Oluline

Ajamisüsteemi osade kahjustamise vältimiseks kontrollitakse käigukasti töötemperatuuri. Ülekuumenemisohu korral süttib ühtsel näidikupaneelil ohusümbol ja ilmub teade. Järgige teates antud soovitust.