V60

2018

Päevasõidumõõdik

Näidikuplokile ilmub sõidumõõdik.
P3-1320 Trip meter

Sõidumõõdik, digitaalnäidikuplokk

  1. Sõidumõõdiku näidik 1

Mõlemat sõidumõõdikut T1 ja T2 kasutatakse lühikeste vahemaade mõõtmiseks. Kilometraaž kuvatakse ekraanil.

Vajaliku mõõdiku näitamiseks pöörake vasakpoolse roolikangi pöördlülitit.

Vasakpoolse roolikangi lüliti RESET pikk vajutus (kuni muutuse toimumiseni) nullib kuvatava sõidumõõdiku. Lisainfot vt Pardaarvuti.

  1. 1 Ekraani välimus võib olenevalt seadmest erineda.

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?