V60

2018

Start/Stop* - sümbolid ja teated

Start/Stop funktsioon võib näidikupaneelil tekstteateid kuvada.

Tekstiteade

Symbol information

Koos selle märgutulega võib Start/Stop-funktsioon kuvada näidikuplokis teatud olukordades tekstiteateid. Mõne puhul antakse soovitusi tegevuse kohta. Järgnevas tabelis on mõned näited.

SümbolTeadeInfo/tegevusM/A1
Autom. start/stopp Vajalik hooldus Start/Stop ei tööta. Pöördu autoteenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.M + A
Autostart Mootor töötab + helisignaalAktiveerub, kui juhiuks avatakse automaatselt peatatud mootoriga ja käigukang on asendis D.A
Vajuta start-nuppuMootor ei käivitu automaatselt – käivitada mootor tavalisel viisil nupust START/STOP ENGINE.M + A
Käivitamiseks vajuta siduritMootor on automaatseks käivitumiseks valmis - siduripedaali vajutamise ootel.M
Käivitamiseks vajuta pidurit ja siduritMootor on automaatseks käivitumiseks valmis - piduri- või siduripedaali vajutamise ootel.M
Käivitamiseks vali vabakäikKäik lülitatakse sisse ilma sidurit lahutamata - lülita välja ja sea käigukang neutraalsesse asendisse.M
Käivitamiseks vali P või NStart/Stop funktsioon on välja lülitatud - pange käigukang asendisse N või P ja käivitage mootor nagu tavaliselt nupuga START/STOP ENGINE.A
Vajuta start-nuppuMootor ei käivitu automaatselt - käivitage mootor nagu tavaliselt START/STOP ENGINE nupuga, kui käigukang on asendis P või N.A

Kui tekstiteade ei kao pärast tegevuse lõpetamist, siis tuleks pöörduda töökotta - soovitatavalt volitatud Volvo teenindusse.

  1. 1 M = käsilülituskäigukast, A = automaatkäigukast.

Kas sellest oli abi?