V60

2018

Kiirusepiiraja - ajutine väljalülitamine ja ooterežiimis olek

(Speed Limiter) sarnaneb tagurpidi töötava kiirusehoidikuga – juht reguleerib auto sõidukiirust gaasipedaaliga, kuid tal pole võimalik eelvalitud kiirusepiiraja piirkiirust juhuslikult ületada.
P3-1246-312h-Fartbegränsare Rattknappar

Roolil olev klahvistik ja näidikuplokk.

  1. Kiirusepiiraja – sisse/välja.
  2. Ooterežiim lõpeb ja salvesatud kiirus taastub.
  3. Ooterežiim.
  4. Aktiveerige ja reguleerige maksimaalset kiirust.
  5. Valitud kiirus.
  6. Kiirusepiiraja aktiivne.

Ajutine väljalülitamine – ooterežiim

Kiirusepiiraja ajutine väljalülitamine ja ooterežiimi valimine:

Vajutage .

Tähise (5) värv näidikuplokis muutub ROHELISEST VALGEKS ja juht võib ajutiselt ületada määratud maksimaalset kiirust.

Kiirusepiirangu uuesti aktiveerimiseks tuleb vajutada üks kord nuppu . Tähise (5) värv muutub VALGEST ROHELISEKS ja auto maksimumkiirus on jälle piiratud.

Ajutine väljalülitamine gaasipedaali abil

Kiirusepiiraja saab ooterežiimile lülitada ka gaasipedaali abil, näiteks kiireloomuliseks kiirendamiseks ja liiklusolukorrast väljumiseks:

Vajuta gaasipedaal lõpuni alla.

Näidikuplokis kuvatakse salvestatud maksimaalne kiirus koos värvilise tähisega (5) ja juht võib seatud maksimumkiirust ajutiselt ületada - tähise (5) värv muutub nüüd ROHELISEST VALGEKS.

Kiirusepiiraja toime reaktiveeritakse automaatselt pärast gaasipedaali vabastamist ning auto kiirus väheneb valitud/salvestatud maksimumkiiruseni – tähise (5) värv ekraanil muutub nüüd VALGEST ROHELISEKS ja auto maksimumkiirus on taas piiratud.

Kas sellest oli abi?