V60

2018

Lukustamine/lahtilukustamine - sõidukist seestpoolt

Kõik uksed ja tagaluuk lukustuvad või avanevad lukust üheaegselt, kasutades juhiuksel või kaassõitja ukse olevat kesklukustuse nuppu*.

Kesklukustus

P3-s60/V60H Centrallås-knapp förardörr

Kesklukustus.

  • Vajuta lukustamiseks nupu ühele poolele ja luku avamiseks teisele poolele .

Hoidke kõigi külgakende avamiseks korraga all nuppu *.

Lukust lahtitegemine

Seestpoolt on võimalik ukselukku avada kahel erineval viisil:

  • Vajuta kesklukustuse nuppu .

Ühe pika vajutusega saab avada kõik külgaknad* üheaegselt (vt ka Üldise avamise funktsioon).

  • Tõmmake uksekäepidet ja avage uks - ukselukk ja uks avanevad ühe liigutusega.

Lukunupus olev lamp

Kasutusel on kaks erinevat kesklukustuse varianti. Olenevalt variandist on juhiuksel oleval kesklukustuse nupul erinev tähendus.

Kui kesklukustuse nupp on ainult juhiuksel, siis teistel ustel nuppe ei ole.

  • Lambi põlemine tähendab, et kõik uksed on lukus.

Elektriliste lukustusnuppudega mõlemal esiuksel ja elektrilise lukustusnupuga kummalgi tagauksel.

  • Lambi põlemine tähendab, et ainult vastav uks on lukus. Kui kõik lambid põlevad, siis on kõik uksed on lukus.

Lukustamine

  • Vajutage lukustusnuppu – kõik suletud uksed lukustuvad.

Ühe pika vajutusega saab sulgeda kõik külgaknad ja katuseluugi üheaegselt (vt ka Üldise avamise funktsioon).

Lukustusnupp* tagauksed

P3-sv60/V60H Bakdörr Låsknapp el

Nupu märgutuli süttib, kui uks lukustatakse.

Tagauste lukustusnupud lukustavad ainult vastava ukse.

Ukse lukust avamine:

  • Tõmba ukselinki - ukselukk ja uks avanevad.

Automaatne lukustamine

Uksed ja tagaluuk lukustatakse auto liikumahakkamisel automaatselt.

Funktsiooni saab aktiveerida/desaktiveerida menüüs MY CAR. Täpsema teabe saamiseks menüüsüsteemi kohta vt. MY CAR.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?