V60

2018

MY CAR

MY CAR on menüüallikas, millega saab hallata paljusid auto funktsioone, nt funktsiooni City Safety™, lukke ja alarme, automaatset ventilaatorikiirust, kella seadeid jne.

Teatud funktsioonid kuuluvad standardvarustusse, mõned on lisavarustuses - ka funktsioonide valik erineb riigiti.

Kasutamine

Menüüdes navigeeritakse nuppude abil, mis asuvad keskkonsoolil või rooli parempoolsel klahvistikul*.

P3-1346-MCA MyCar handling

Keskkonsooli juhtpaneel ja rooli klahvistik. Kujutis on näitlik - funktsioonide arv ja nuppude paigutus võib erineda olenevalt valitud lisaseadmetest või riigist, kust auto osteti.

  1. MY CAR – avab menüüsüsteemi MY CAR.
  2. OK/MENU – vajutage keskkonsoolil olevat nuppu või roolil olevat pöördlülitit, et valida/märkida esiletõstetud menüüvalik või salvestada valitud funktsioon mällu.
  3. TUNE – keerake keskkonsoolil olevat nuppu või roolil olevat pöördlülitit, et et kerida menüüvalikuid üles/alla.
  4. EXIT

EXIT funktsioonid

Olenevalt funktsioonist, millel kursor asub nupu EXIT vajutamisel, ning menüü tasandist, võib toimuda üks järgmistest:

  • kõnest keeldutakse
  • hetkel toimiv funktsioon katkeb
  • sisestatavad tähemärgid kustuvad
  • viimati tehtud valikud tühistatakse
  • liigutakse menüüsüsteemis ülespoole.

Kui hoiate nuppu EXIT alla, viiakse teid menüü MY CAR tavavaatele, või kui olete juba tavavaates, kõrgeimale menüütasemele (peamine menüüallikas).

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?