V60

2018

Kiirusepiiraja - töölelülitamine

(Speed Limiter) sarnaneb tagurpidi töötava kiirusehoidikuga – juht reguleerib auto sõidukiirust gaasipedaaliga, kuid tal pole võimalik eelvalitud kiirusepiiraja piirkiirust juhuslikult ületada.
P3-1246-312h-Fartbegränsare Rattknappar

Roolil olev klahvistik ja näidikuplokk.

  1. Kiirusepiiraja – sisse/välja.
  2. Ooterežiim lõpeb ja salvesatud kiirus taastub.
  3. Ooterežiim.
  4. Aktiveerige ja reguleerige maksimaalset kiirust.
  5. Valitud kiirus.
  6. Kiirusepiiraja aktiivne.

Lülita sisse ja aktiveeri

Kui kiirusepiiraja on aktiivne, kuvatakse selle sümbolit (6) koos tähisega (5) näidikuplokis seatud maksimaalse kiiruse juures.

Lubatud suurima kiiruse saab mällu salvestada nii seismise kui sõidu ajal.

Sõidu ajal

Vajuta roolil olevat nuppu kiirusepiiraja sisselülitamiseks.
Näidikuplokis süttib kiirusepiiraja sümbol (6).
Kui auto sõidab suurima soovitud kiirusega: Vajutage roolinuppu või , kuni näidikuplokis kuvatakse sobiva maksimumkiiruse juures tähis (5).
Nüüd on kiirusepiiraja aktiivne ja valitud maksimumkiirus on salvestatud mällu.

Auto seistes

Vajuta roolil olevat nuppu kiirusepiiraja sisselülitamiseks.
Liikuge nupuga , kuni näidikuplokis kuvatakse sobiva maksimumkiiruse juures tähis (5).
Nüüd on kiirusepiiraja aktiivne ja valitud maksimumkiirus on salvestatud mällu.

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?