V60

2018

Kohanduv püsikiirusehoidja* - ülevaade

Kohanduv püsikiirushoidik (ACC – Adaptive Cruise Control) aitab juhil hoida ohutut pikivahet eessõitva autoga.

Kohanduva püsikiirusehoidja toime ja rooli klahvistik sõltub sellest, kas sõiduk on varustatud kiirusepiirajaga1.

Kohanduv püsikiirusehoidja koos kiirusepiirajaga

P4-1220-ACCmedSL Rattknappar
 1. Püsikiirushoidik – sisse/välja lülitamine.
 2. Ooterežiim lõpeb ja salvesatud kiirus taastub.
 3. Ooterežiim
 4. Ajavahemik – suurendamine/vähendamine.
 5. Aktiveerige ja reguleerige kiirust.
 6. Salvestatud kiiruse juures roheline tähis (VALGE = ooterežiim).
 7. Ajavahemik
 8. ROHELISE sümboliga on ACC aktiivne (VALGE = ooterežiim).

Kohanduv püsikiirusehoidja ilma kiirusepiirajata

P4-1220-ACCutanSL Rattknappar
 1. Ooterežiim lõpeb ja salvesatud kiirus taastub.
 2. Püsikiirushoidik – sisse/välja lülitamine või ooterežiimil.
 3. Ajavahemik – suurendamine/vähendamine.
 4. Aktiveerige ja reguleerige kiirust.
 5. (Pole kasutusel)
 6. Salvestatud kiiruse juures roheline tähis (VALGE = ooterežiim).
 7. Ajavahemik
 8. ROHELISE sümboliga on ACC aktiivne (VALGE = ooterežiim).
 1. 1 Volvo esindusel on ajakohastatud andmed iga turunduspiirkonna kohta.

Kas sellest oli abi?