V60

2018

Rehvirõhu jälgimine (TM)*

TM (Tyre Monitor) süsteem tuvastab rehvide pöörlemiskiirust, et määrata, kas rehvides on õige rõhk.

Süsteemi kirjeldus

Kui rehvirõhk on liiga madal, siis rehvi ümbermõõt muutub ja selle tulemusel ka pöörlemiskiirus. Süsteem võrdleb rehve omavahel ja teeb kindlaks, kas vähemalt ühe rehvi rõhk on liiga madal.

Tavalist rehvihooldust süsteem ei asenda.

Teated

Kui rõhk on liiga madal, süttib näidikupaneelil hoiatussümbol () ja kuvatakse üks järgmistest teadetest:

 • Rehvirõhk madal Kontrollige, reguleerige ja kalibreerige
 • Rehvirõhusüsteem Vajalik hooldus
 • Rehvirõhusüsteem Praegu ei toimi

 Oluline

Tõrke ilmnemisel TM-süsteemis vilgub kombineeritud näidikupaneeli märgutuli ligikaudu 1 minuti jooksul kiiresti ja jääb seejärel põlema. Näidikupaneelil kuvatakse ka vastav teade.

Teadete kustutamine

Kontrollige manomeetri abil, kas kõikide rehvide rõhk on õige.
Täitke rehv(id) vastavalt juhipoole uksepiilaril (esi- ja tagauste vahel) toodud rehvirõhu väärtus(t)ele.
Kalibreerige TM ümber rakenduses MY CAR.

 Märkus

Vale rehvirõhu kasutamise vältimiseks kontrollige külmade rehvide rõhku. "Külm rehv" tähendab rehvi, mille temperatuur on ümbritseva temperatuuriga ühtlane (saavutatakse ligikaudu kolme tunni möödumisel, kui autoga on sõidetud). Pärast mõnekilomeetrist sõitmist rehvid soojenevad ja rõhk suureneb.

 Hoiatus

 • Vale rehvirõhu kasutamisel võib juht kontrolli auto üle kaotada.
 • Süsteem ei suuda äkilist rehvikahjustust ette märkida.

Süsteemi TM kalibreerimine

TM süsteemi korraliku töö tagamiseks tuleb määrata rehvirõhu algväärtus. Seda tuleb MY CAR süsteemis uuesti kalibreerida pärast rehvivahetust või rehvirõhu muutmist.

Näiteks tuleks rehvirõhku seadistada juhul, kui veetakse rasket koormat või sõidetakse suurel kiirusel (üle 160 km/h (100 mph)). Seejärel tuleb süsteemi uuesti kalibreerida.

Ümberkalibreerimine

Seisake mootor.

Täitke kõik rehvid vastavalt juhipoole uksepiilaril (esi- ja tagauste vahel) toodud rehvirõhu väärtus(t)ele.

Või vaadake rehvirõhutabelit.

Käivitage auto, kuid ärge sõitu alustage.
Avage menüüsüsteem MY CAR ja valige menüü Tyre monitor.
Valige Start calibration ja vajutage nuppu OK.
Pärast kõigi rehvide kontrollimist ja rehvirõhu muutmist vajutage kalibreerimise alustamiseks nuppu OK.
Sõitke.
Kalibreerimine toimub sõitmisel kiirusel üle 35 km/h(22 mph). Mootori väljalülitamisel kalibreerimine ajutiselt katkeb, kuid autoga sõitmisel jätkub see automaatselt taustal. Kui kalibreerimine on lõppenud, ei esita süsteem mingit kinnitust.

Uus viiteväärtus kehtib seni, kuni sammud 1-7 uuesti sooritatakse.

 Märkus

Pidage meeles, et TM-süsteem tuleb pärast rehvivahetust või rehvirõhu muutmist ümber kalibreerida. Kui uusi viiteväärtuseid ei talletata, ei tööta süsteem korralikult.

 Märkus

 • Täispumbatud rehvi ventiilile paigaldage alati tolmukate, et kruus, pori vms ventiili ei kahjustaks.
 • Kasutage alati plastmaterjalist tolmukatteid. Metallist tolmukatted võivad roostetada ja neid võib olla raske lahti keerata.

Süsteem ja rehvi olek

Avage MY CAR menüüsüsteem.
Valige Tyre monitor menüü.
Rehvirõhu olekut kuvatakse alati värvikoodiga.

Iga rehvi olekule on antud värvikood.

 • Kõik rohelised: süsteem töötab normaalselt ja kõigi rehvide rõhk on soovitatud tasemest natuke suurem.
 • Kollane ratas: vastava rehvi rõhk on liiga madal.
 • Kõik rattad kollased: vähemalt kahe rehvi rõhk on liiga madal.
 • Kõik rattad hallid ja teade Rehvirõhusüsteem Praegu ei toimi: rehvirõhu süsteem on ajutiselt välja lülitatud. Enne süsteemi taas sisselülitumist tuleb autoga võib-olla lühiajaliselt sõita kiirusel üle 35 km/h(22 mph).
 • Kõik rattad hallid ja kuvatakse teade Rehvirõhusüsteem Vajalik hooldus: süsteemis on tõrge. Võtke ühendust Volvo edasimüüja või remonditöökojaga.

Asjasse puutuvad artiklid

Kas sellest oli abi?