V60

2018

Navigatsioon* – marsruudisuvandid

Marsruudivaliku seaded sisaldavad muu seas marsruudi tüüpi ja marsruudi ettepanekute arvu.
P3-1346-NAV-Melco Meny Inställningar

Marsruudi tüüp

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsRoute options.

Valige marsruudi tüüp.

 • Fast with traffic adaption - lühike sõiduaeg minimaalsete liiklusummikutega 1.
 • Fast - eelistatakse lühikest sõiduaega.
 • Short - eelistatakse lühemat teed. Marsruuti saab koostada ka väiksemate teede kaudu.
 • ECO with traffic adaption - eelistatakse madalat kütusekulu1.

Marsruudi ümberarvutamine selle soovimisel

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsRoute optionsReroute on request.

Valige funktsionaalsus.

 • Ruut märgitud – marsruudi ümberarvutamine tuleb kinnitada nupuga OK/MENU või eirake seda nupuga EXIT.
 • Ruut märkimata – marsruut arvutatakse ümber automaatselt.

Marsruudi ettepanekud

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsRoute optionsRoute proposals.
P3-1346-NAV-Melco Meny Resvägsförslag

Marsruudi ettepanekud.

Valige marsruudisoovituse säte.

 • 1 – käivitab juhendamise vastavalt määratud teekonnale.
 • 3 – süsteem soovitab kolme alternatiivmarsruuti, millest üks tuleb enne juhendamise käivitamist valida. Pidage meeles, et juhendamise käivitamine viibib, sest süsteem peab arvutama kolm sobivat marsruuti.

Bussirea kasutamine2

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsRoute optionsUse carpool lane.

Valige bussirea kasutamiseks säte.

 • Never
 • For 2 persons
 • Over 2 persons

Ekspressrea kasutamine2

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsRoute optionsUse express lane.

Valige ekspressrea säte.

 • Ruut märgitud – marsruudiarvutuses kasutatakse ka ekspressridasid.
 • Ruut märkimata – ekspressrida ei kasutata.

Väldi piirkonda 2

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsRoute optionsAvoid area.

Valige marsruudil välditav piirkond (kui piirkond sisaldub loendis kui eelnevalt määratud piirkond – jätkake järgmise sammuga).

 • Select area on map – valige kaardil piirkond, lisateavet leiate jaotisest "Loo keelatud ala".
 • From stored location – valige salvestatud asukohtade seast.
Valik lisatakse välditavate piirkondade loendisse.
P3-1420-NAV-us Meny Inställningar Resväg Undvik område-PopUp

Tõstke loendis välditav piirkond esile, milleks vajutage OK/MENU ja valige Activate.

Siin saate valida ka piirkondi Edit, Deactivate ja Delete.

Piirkonda välditakse marsruudi arvutamisel.

Loo keelatud ala

Välditav ala valitakse otse kaardil kandilise ruuduga.

P3-1346-NAV-Melco Meny Inställningar Resväg Undvik område-4
Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsRoute optionsAvoid areaSelect area on map.
Kerige kaarti, kuni kursor on soovitud alal.
Vajutage OK/MENU.
Luuakse punane kast.
Kasti suuruse muutmiseks keerake nuppu TUNE.
Kui kast katab soovitud piirkonda, vajutage OK/MENU.
Piirkond salvestatakse välditavate piirkondade loendisse.

Kui te ei soovi piirkonda marsruudiarvutamisel kaasata, tuleb see aktiveerida, vt jaotist "Väldi ala".

Teatud liikluskatkestuste vältimine 2

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsRoute options.

 • Avoid motorways
 • Avoid toll roads
 • Avoid tunnels
 • Avoid ferries
 • Avoid car trains
 • Avoid vignette obligation

 Märkus

 • Kui nende valikute tegemise ajal sisestatakse teekond, võib pärast valiku märgistamist või märgistuse eemaldamist esineda viivitus, sest teekond tuleb ümber arvutada.
 • Kui tunneleid, tasulisi teid ja kiirteid ei ole valitud, välditakse neid nii palju kui võimalik ja kasutatakse ainult siis, kui neile ei ole ühtki mõistlikku alternatiivi.
 1. 1 Kooskõlastatud liiklusraadio teabega.
 2. 2 Funktsioon on saadaval, kui see teave sisaldub kaardiandmetes.

Kas sellest oli abi?