Bluetooth® seadme lõastamine

Võimalik on kahe Bluetooth® seadme samaaegne ühendamine. Ühte telefoni ja ühte meediaseadet on võimalik omavahel ümber lülitada. Ühtlasi on võimalik ka telefoniga helistamine ja audiofailide samaaegne esitamine. Auto saab Internetiga ühendada mobiiltelefoni Interneti-ühenduse kaudu.

Võimalik on registreerida kuni 15 Bluetooth® seadet. Iga seadet registreeritakse üks kord. Pärast registreerimist ei pea enam seadet ise nähtavaks muutma ega otsima, vaja on vaid Bluetooth®-ühendus aktiveerida.

 Märkus

Telefoni operatsioonisüsteemi uuendamisel võib telefoni registreerimine katkeda. Sellisel juhul eemaldage telefon, vt. Bluetooth® seadme eemaldamine, seejärel ühendage telefon uuesti.

Välise seadme ühendamine toimub erinevalt, olenevalt sellest, kas seda on enne ühendatud või mitte. Alljärgnevate ühendusvõimaluste eelduseks on seadme esmakordne ühendamine (lõastamine) ja see, et teisi seadmeid ei tohi olla ühendatud. Esitatud on telefoni ühendamise ühendusvõimalused. Meediumseadme ühendamine toimub sarnaselt, kuid see algab põhiallikast MEDIA.

Seadmete ühendamiseks on kaks võimalust: välise seadme otsimine autost või auto otsimine välisest seadmest. Kui üks valik ei õnnestu, proovige teist.

Kui teil ei ole veel telefoni tavavaadet avatud, vajutage keskkonsoolil TEL.

P3-1346-x60-TEL normal view
Telefoni tavavaate näide.

Alternatiiv 1 - välise seadme otsimine üle auto menüüsüsteemi

Välise seadme muutmine otsitavaks/nähtavaks üle Bluetooth®, lugege välise seadme kasutusjuhendit või www.volvocars.com.
Telefoni tavavaates vajutage OK/MENU ja valige Search new phone (meediumiseadmele Search new device).
Auto otsib nüüd saadaolevaid Bluetooth®-seadmeid, selleks kulub umbes üks minut.
Valige loendist ühendatav Bluetooth®-seade ja vajutage OK/MENU.
Kontrollige, kas auto numbrikood vastab välisseadmes olevale koodile. Kui need kattuvad, siis nõustuge ühendusega mõlemas seadmes.
Nõustuge telefonikontaktide või sõnumite mis tahes valikutega või loobuge neist.
Välisseade on nüüd ühendatud.

Kui ühendamine ebaõnnestus, vajutage valikut EXIT ja ühendage seade 2. variandi kohaselt.

Alternatiiv 2 – sõiduki otsimine välise seadme Bluetooth® funktsiooni abil.

Telefoni tavavaates vajutage OK/MENU ja valige Make car discoverable ja kinnitage nupuga OK/MENU.
Otsige välisseadmega Bluetooth®-seadmeid.
Seade otsib nüüd saadaolevaid Bluetooth®-seadmeid, selleks kulub umbes üks minut.
Valige välisseadme ekraanilt auto nimi.
Kontrollige, kas auto numbrikood vastab välisseadmes olevale koodile. Kui need kattuvad, siis nõustuge ühendusega mõlemas seadmes.
Nõustuge telefonis telefonikontaktide või sõnumite valikutega või loobuge neist.
Välisseade on nüüd ühendatud.

Kui väline seade on ühendatud, kuvatakse auto ekraanil välise seadme Bluetooth®-nimi ja seade on autost juhitav.