Turvapadjad

Laupkokkupõrke korral kaitseb turvapatjade süsteem sõiduki juhti ja reisijat pea-, näo- ja rindmikuvigastuste eest.
SRS-systemet (vänsterstyrd bil)
Turvapatjade süsteem ülaltvaates (vasakpoolse rooliga auto korral).
SRS-systemet (högerstyrd bil)
Turvapatjade süsteem ülaltvaates (parempoolse rooliga auto korral).

Airbag-süsteem koosneb turvapatjadest ja anduritest. Piisava tugevusega kokkupõrke korral vallandavad andurid turvapadja/turvapadjad, mis täituvad õhuga ja kuumenevad. Turvapadi leevendab õnnetuse korral sõidukisviibijale langevat löögijõudu. Turvapadi tühjeneb kokkupõrke survel. Löögi summutamiseks tühjeneb padi surve mõjul. Seejuures moodustub suits, see on täiesti normaalne. Kogu protsess, sh. turvapadja täitumine ja tühjenemine toimub kümnendiksekundite jooksul.

 Hoiatus

Volvo soovitab remondiks pöörduda volitatud Volvo teenindusse. Turvapadjasüsteemi oskamatu remontimine võib põhjustada tõrke ja tõsiseid kehavigastusi.

 Märkus

Detektorid reageerivad erinevalt olenevalt kokkupõrke iseloomust ja sellest, kas turvavööd on kinnitatud või mitte. Kehtib turvavöö kõikide asendite suhtes.

Seetõttu on võimalik, et kokkupõrke korral avaneb ainult üks turvapadi (või mitte ükski). Detektorid tunnetavad kokkupõrke jõudu sõidukile ja kohandavad oma reageerimist sellega, avades ühe või mitu turvapatja.