Seisupidur

Seisupidur hoiab sõidukit paigal juhul, kui juhiiste on tühi, lukustades/blokeerides selleks mehaaniliselt kaks ratast.

Funktsioon

Elektriliselt juhitava seisupiduri rakendamisel võib kosta nõrk elektrimootori hääl. Sama hääl kostub ka seisupiduri automaatse funktsioonikontrolli ajal.

Kui auto peaaegu seisab, lülitub pidurdusfunktsioon ümber tagumistele ratastele. Piduri rakendamisel sõitval autol kasutatakse tavalist jalgpidurit, st pidur rakendub kõigil neljal rattal. Kui auto peaaegu seisab, lülitub pidurdusfunktsioon ümber tagumistele ratastele.

Madal akupinge

Kui akupinge on liiga madal, ei saa seisupidurit ei vabastada ega rakendada. Kui akupinge on liiga madal, kasuta abiakut, vt Teise aku abil käivitamine.

Seisupiduri rakendamine

P3-V60H ParkeringsBromsReglage Ansätt
Seisupiduri nupp - rakendada.
Vajuta piduripedaal kindlalt alla.
Vajutage seisupiduri nuppu.
P3 V60H Symbol parkeringsbroms åtdragen-text Näidikuploki sümbol hakkab vilkuma - pideva põlemise korral on seisupidur rakendatud.
Vabastada jalgpidur ja veenduda, et auto ei liigu.

Auto parkimisel lülitage alati sisse esimene käik (manuaalkäigukasti puhul) või viige käigukang asendisse P (automaatkäigukasti puhul).

Hädapidurdus

Hädaolukorras võib rakendada seisupiduri sõiduki liikumise ajal, vajutades ja hoides all seisupiduri nuppu. Pidurdusprotseduur seiskub juhtseadise vabastamisel.

 Märkus

Suurel kiirusel avariipidurdamise aktiveerumisel kostab helisignaal.

Parkimine tõusul

Kui auto on pargitud esiotsaga ülesmäge:

 • Keerata rattad äärekivist eemale.

Kui auto on pargitud esiotsaga allamäge:

 • Keerata rattad äärekivi poole.

 Hoiatus

Rakendage kallakul parkimisel alati seisupidur - käigu sissejätmisest või automaatkäigukasti korral P sissejätmisest alati auto paigalhoidmiseks ei piisa.

Seisupiduri vabastamine

P3-V60H ParkeringsBromsReglage Lossa
Seisupiduri nupp - vabastada.

Manuaalkäigukastiga autod

Käsitsi vabastamine

Asetada kaugjuhtimispult süütelukku1.
Vajuta piduripedaal kindlalt alla.
Vajutage seisupiduri nuppu.
P3 V60H Symbol parkeringsbroms åtdragen-text Seisupidur vabaneb ja näidikuploki sümbol kustub.

 Märkus

Seisupiduri saab käsitsi vabastada ka piduripedaali asemel siduriperaali vajutades. Volvo soovitab kasutada piduripedaali.

Automaatne vabastamine

Käivita mootor.
Rakendada 1. käik või tagasikäik.
Lasta pedaal aeglaselt lahti ja vajutada gaasipedaali.
P3 V60H Symbol parkeringsbroms åtdragen-text Seisupidur vabaneb ja näidikuploki sümbol kustub.

Automaatkäigukastiga autod

Käsitsi vabastamine

Asetada kaugjuhtimispult-võti süütelukku1.
Vajuta piduripedaal kindlalt alla.
Tõmba juhtelementi.
P3 V60H Symbol parkeringsbroms åtdragen-text Seisupidur vabaneb ja näidikuploki sümbol kustub.

Automaatne vabastamine

Turvavöö kinnitamine.
Käivita mootor.
Vajuta piduripedaal kindlalt alla.
Vii käigukang asendisse D või R ja vajuta gaasipedaali.
P3 V60H Symbol parkeringsbroms åtdragen-text Seisupidur vabaneb ja näidikuploki sümbol kustub.

 Märkus

Ohutuse huvides vabastatakse seisupidur automaatselt ainult siis kui mootor töötab ja juhi turvavöö on kinnitatud. Seisupidur vabastatakse automaatkäigukastiga autodel automaatselt, kui vajutatakse gaasipedaali ja kui käigukang on asendis D või R.

Raske koorem tõusul

Raske koorem, nt järelkäru, võib järsul kaldpinnal kaasa tuua auto tagasiveeremise seisupiduri automaatse vabastamise ajal. Selle vältimiseks vajuta kohalt liikuma hakkamise ajal juhtnupule. Vabasta juhtnupp, kui mootor hakkab vedama.

Piduri hõõrdkatte vahetamine

Tagumised piduriklotsid tuleb elektrilise seisupiduri konstruktsiooni tõttu teeninduses vahetada - soovitame volitatud Volvo teenindust.

Sümbolid ja teated

Teave näidikuploki teadete kuvamise ja kustutamise kohta, vt Teated - käsitlemine.

SümbolTeadeTähendus/tegevus
P3 V60H Symbol parkeringsbroms 2"Teade"
 • Lugege teadet näidikuplokis.
Symbol parkeringsbroms

Vilkuv sümbol näitab, et seisupidur on rakendatud.

Kui sümbol vilgub mõnes muus olukorras, tähendab see, et tekkinud on rike.

 • Lugege teadet näidikuplokis.
Seisupidur pole vabastatud

Rike ei luba seisupidurit vabastada:

 • Proovige pidurit rakendada ja vabastada.

Kui rike pärast mõnda katset püsib:

 • Pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.

Märkus. Kui sõitu pärast selle veateate ilmumist jätkatakse, kostab autos hoiatussingala.

Seisupidur pole peal

Rike ei luba seisupidurit rakendada:

 • Proovige pidurit vabastada ja rakendada.

Kui rike pärast mõnda katset püsib:

 • Pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.

Teade süttib ka manuaalkäigukastiga autodel, kui auto sõidab väikesel kiirusel lahtise uksega, et anda juhile märku, et seisupidur võib olla tahtmatult deaktiveeritud.

Seisupidur Vajalik hooldus

On tekkinud rike:

 • Proovige pidurit rakendada ja vabastada.

Kui rike pärast mõnda katset püsib:

 • Pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.

Kui auto on vaja enne võimaliku rikke kõrvaldamist parkida, tuleb rattad pöörata nii, nagu parkimisel kaldpinnale, ja lülitada sisse esimene käik (manuaalkäigukasti puhul) või viia käigukang asendisse P (automaatkäigukasti puhul).

Tekstiteate kinnitamiseks vajuta lühidalt nuppu OK, mis asub suunatulekangil.

 1. 1 Võtmevaba käivitus- ja lukustussüsteemiga autode puhul: vajutage START/STOP ENGINE.

Seotud dokumendid