Sõidurealt kaldumise hoiatus (LDW)*

Sõidurajalt lahkumise hoiatus (Lane Departure Warning) aitab juhil kiirteedel ja muudel taolistel teedel teatud olukordades õigel sõidurajal püsida.

LDW tööpõhimõte

P4-1220-LKA - Princip
(Joonis on näitlik – see ei kujuta kindlat mudelit).

Kaamera tuvastab maantee/sõiduraja ääristusjooned.

Kui auto ületab sõidurea joone, hoiatatakse juhti helisignaaliga.

 Märkus

Juhti hoiatatakse ainult ühekordselt iga kord, kui rattad joont ületavad. Seega kõlab akustiline hoiatus, kui auto rataste vahel asub mõni joon.

 Hoiatus

LKA-funktsioon on vaid juhile abiks ega rakendu igasuguste sõidu-, liiklus-, ilma- või teeolude korral.

Juht vastutab alati sõiduohutuse tagamise ning kohaldatavate õigusnormide ja liikluseeskirjade järgimise eest.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?