Katalüüsneutralisaatorid

Katalüüsmuundurite eesmärgiks on puhastada heitgaase. Need asuvad mootori lähedal, seega saavutatakse töötemperatuur kiiresti.

Katalüüsneutralisaator koosneb kanalitega monoliidist (keraamiline või metallist). Kanali seinad on vooderdatud õhukese plaatina, roodiumi ja pallaadiumikihiga. Need metallid toimivad katalüsaatoritena, st osalevad ja kiirendavad keemilist reaktsiooni, ilma et neid ennast sealjuures kasutataks.

Lambdaandur™ hapnikuandur

Lambdaandur on süsteemi osa, mille ülesandeks on heitmete vähendamine ja kütuse parem ärakasutamine. Lisainfot vt Kütusekulu ja CO 2 heitmed.

Hapnikuandur jälgib mootorist väljuvate heitmete hapnikusisaldust. See väärtus sisestatakse elektroonilisse süsteemi, mis kontrollib pidevalt pihusteid. Kütuse ja mootorisse juhitava õhu suhet reguleeritakse pidevalt. Tänu sellele luuakse optimaalsed tingimused efektiivseks põlemiseks ja koos kolmekäigulise katalüüsmuunduriga vähendavad kahjulikke heitmeid (süsivesinikud, vingugaas ja lämmastikoksiidid).