Liigenduv muukliist - uste lahtilukustamine

Eemaldatavat võtit saab kasutada, kui kesklukustust ei saa kaugjuhtimispult-võtmega, näiteks siis, kui võtme patarei on tühi.

Kui kesklukustust ei saa kaugjuhtimispuldist aktiveerida, nt kui patareid on tühjad, saab juhiust järgnevalt lukust avada:

Avage juhikse lukk uksekäepideme lukusüdamiku kaudu, kasutades metallvõtit. Jooniseid ja muud teavet vt Keyless Drive* - võtmega lukust avamine .

 Märkus

Kui juhiuks võtme abil avatakse ja lahti tehakse, käivitub alarm.
Deaktiveeri alarm, sisestades kaugjuhtimispuldi süütelukku.

Võtmevaba käivituse ja lukustusega autode puhul vt Keyless Drive* - võtmega lukust avamine .

  1. * Lisavarustus/tarvik.