Gaasisüsteemi kontrollimine ja hooldus*1

Gaasisüsteemi tuleb volitatud töökojas regulaarselt kontrollida – soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.

 Hoiatus

Gaas on kõrge surve all. Seda süsteemi võib teenindada ja remontida ainult volitatud teenindus.

Ühelgi juhul ärge üritage ise gaasisüsteemi ega selle osi demonteerida ega seadistada. Vastasel juhul esineb tõsiste vigastuste oht.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kehtib kahe kütusesüsteemiga autodele.