Ohutusteenused rakendusega Volvo On Call*

Automaatne ja manuaalne alarm ning maanteeabile helistamine on rakenduse Volvo On Call (VOC) ohutusteenused. Ohutusteenuseid kasutatakse õnnetustest ja hädaolukordadest teavitamiseks.

Automaatne alarm

Kui auto ohutussüsteem käivitub, nt avarii korral, mille puhul rakenduvad turvavöö pingutid ja turvapadjad, saadetakse automaatselt signaal VOC teenindusse. Aset leiab järgnev.

  1. Autost saadetakse automaatselt sõnum VOC teenindusse.
  2. VOC klienditeenindus loob seejärel ühenduse auto juhiga ning püüab teha selgeks kokkupõrke raskusastme ning selle, kas inimesed vajavad abi.
  3. Seejärel võtab VOC klienditeenindus ühendust vajalike instantsidega (politsei, kiirabi, puksiirteenused jne).

Kui verbaalset ühendust ei saa luua, võtab VOC klienditeenindus ühendust vastavate ametkondadega.

Manuaalne alarm

Hädaolukorras võtke ühendust VOC klienditeenindusega ja paluge abi, vt manuaalne alarm.

Maanteeabi

Kutsuge abi rehvi purunemise, kütuse lõppemise korral või kui aku saab tühjaks, vt Maanteeabisse helistamine.

Maanteeabi teenuse jaoks tuleb sõlmida eraldi tellimus.

Hädaabinumber

Häireteenuse aktiveerimisel püüab süsteem luua ühenduse VOC klienditeenindusega. Kui see pole võimalik, suunatakse kõne piirkonna hädaabinumbrile1.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kehtib teatud mudelitel.