Mootoriploki soojendus ja salongi kütteseade* - taimer

Mootoriploki ja salongi soojenduse taimer on ühendatud sõiduki kellaga.

Taimeri abil saab valida kaks erinevat aega. Siin tähendab aeg aega, kui auto on soojenenud ja sõiduvalmis. Auto elektroonikasüsteem arvutab välistemperatuuri põhjal välja, millal kütmist alustada.

 Märkus

Kõik taimeril programmeeritud ajad kaovad auto kella lähtestamisel.

Reguleerimine1

Menüüsse sisenemiseks vajutage OK.
Liikuge pöördlülitiga ühele taimerile Soojendi ja valige nupuga OK.
Valige pöördlülitiga üks kahest taimerist ja kinnitage nupuga OK.
Vajutage kergelt OK valgustatud tunninäidule liikumiseks.
Vali pöördlüliti abil soovitud tund.
Vajuta lühidalt OK nuppu, minutinäit hakkab vilkuma.
Vali pöördlüliti abil soovitud minutid.
Seadistuse kinnitamiseks vajutage OK2.
Liikuge menüüstruktuuris tagasi valikuga RESET.
Valige teine taimer (jätkates punktist 2) või väljuge menüüst valikuga RESET.

Käivitamine

Menüüsse sisenemiseks vajutage OK.
Liikuge pöördlülitiga valikule Soojendi ja valige nupuga OK.
Valige pöördlülitiga üks kahest taimerist ja aktiveerige nupuga OK.
Väljuge menüüst valikuga RESET.

Väljalülitamine

Taimeriga käivituva kütteseadme saab enne seadistatud aja möödumist käsitsi välja lülitada. Toimige järgnevalt:
Menüüsse sisenemiseks vajutage OK.
Liikuge pöördlülitiga valikule Soojendi ja valige nupuga OK.
Kui taimer on seatud, kuid mitte aktiveeritud, kuvatakse seatud kellaaja kõrval kellaikoon.
Valige pöördlülitiga üks kahest taimerist ja kinnitage nupuga OK.

Taimeri väljalülitamiseks vajutage:

  • pikalt nupule OK või
  • lühidalt nupule OK menüüs edasi liikumiseks. Seejärel valige taimeri väljalülitamine ja kinnitage nupuga OK.
Väljuge menüüst valikuga RESET.

Taimeripõhiselt käivitatavat soojendit on võimalik vahetult välja lülitada.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Taimerit on võimalik seada ainult väljalülitatud mootoriga.
  3. 2 Veel üks vajutus nupule OK aktiveerib taimeri.