Navigatsioon* – kaardisuvandid

Siin saate määrata, kuidas kaarti kuvada ja mida seal kuvada.
P3-1420-NAV-Melco Meny Inställn Kartalt VisaHelskärm

Täisekraani kaart

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsMap optionsShow full-screen map.

Valige kaardi mõõtkava.

 • Ruut märgitud – kuvab kaardi tervel ekraanil.
 • Ruut märkimata – ekraani alumisel ja ülemisel osal kuvatakse autoga seotud teave, nt salongi temperatuur ja esitatav meedium.

Kaardi režiim

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsMap optionsMap type.

Siin saab valida, kuidas kaarti ekraanil kuvatakse.

 • North up - põhi on kaardil alati üleval. Auto kujutis liigub ekraanil asjakohases suunas.
 • Map heading up - auto kujutis on keskel ja on suunatud alati ekraani ülaosa poole. Kaart pöördub auto ümber vastavalt tee kulgemisele.
 • 3D map basic - kaarti kuvatakse diagonaalselt ülalt, autosümbol on keskel ja sõidusuund on üles.
 • 3D map enhanced - sama, mis eelmine suvand, aga kaardi pildile on lisatud erinevat objektid, nagu ehitised jms.

Teave piki maanteed

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsMap optionsMotorway information.

Valige funktsioon.

 • Ruut märgitud – kui auto on maanteel, kuvatakse kolm (3) järgmist väljumist, nt puhkeala või bensiinijaamaga. Loend on sorteeritud järjekorras lähim väljumine allpool.
 • Ruut märkimata – funktsioon on välja lülitatud.

Teave praeguse asukoha kohta

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsMap optionsPosition information.

Valige asukohateave.

 • Current road – ekraanil kuvatakse tee/tänava nimi, kus auto/kursor asub.
 • Lat/Long – ekraanil kuvatakse auto/kursori koordinaadid.
 • None - ekraanil ei kuvata teavet auto/kursori asukoha kohta.

Kompass

Ekraani kaardikujutisel on toodud kompass, mis tähistab auto esiotsa suunda.

P3-1020-NAV-sv60 KompassnålP3-1420-NAV-Melco Kompassnål N-V-S-E

Kompassi osuti punane ots näitab põhja ja valge ots osutab lõunasse. Graafilise kompassi asemel saab kuvada ka tekstipõhise kompassi.

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsMap optionsCompass.

Valige, kas kompassi suunda näidatakse kompassinõela või tähtedega.

 • Graphic – kompassinõel märgib kompassisuunda.
 • Text – tähed N (põhi), W (lääs), S (lõuna) või E (ida) märgivad kompassisuunda.

Kaardi kompassisuunda – põhi või liikumissuund üles – saab seadistada, vt jaotist "Kaardirežiimi kompassi suund".

Huvipunkt (POI) kaardil

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsMap optionsPOI symbols.
P3-1020-NAV- Inställningar POI på karta-2
Kaardil kuvatakse märgitud POI -d.

Määrake, milliseid POI sümboleid kaardil kuvatakse.

 • Default - kuvatakse POI, mis on määratud funktsiooniga Selected.
 • Selected - valige nupuga TUNE + OK iga ekraanil kuvatava POI kohta.
 • None - POI ei kuvata.

Et kaardipilt ei oleks raskesti loetav, on ekraanil samaaegselt näidatavate POI-de arv piiratud - piirkonna suumimisel POI-sid lisandub.

Kaardil kasutatud värvitoonid

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsMap optionsMap colours.

Valige kaardivärvide säte.

 • Automatic - valgusandur tuvastab automaatselt, kas on päev või öö ja kohandab automaatselt ekraani.
 • Day - ekraani värvid ja kontrastsus muutuvad selgeks ja teravaks.
 • Night - ekraani värvid ja kontrastsus kohanduvad optimaalsele öisele nähtavusele.

Salvestatud asukoht kaardil

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige SettingsMap optionsStored location on map.
Kuvatakse kõik salvestatud asukohad.
 1. * Lisavarustus/tarvik.