Kütus - diisel

Kütusena kasutatakse diislikütust.

Kasuta ainult tuntud tootjate diislikütust. Ärge kasutage kunagi kahtlase kvaliteediga kütust. Diislikütus peab vastama standardile EN 590, SS 155435 või JIS K 2204. Diiselmootorid on tundlikud kütuses sisalduvate saasteainete suhtes, nt metalliosakeste ja liiga suure väävliosakeste koguse suhtes.

Madalatel temperatuuridel (alla 0 °C) võib diislikütuses tekkida parafiinsade, mis võib kaasa tuua süüteprobleeme. Müüdava kütuse kvaliteet peab vastama aastaajale ning kliimavöötmele, kuid äärmuslikes ilmastikuoludes, vana kütuse kasutamisel või ühest kliimavöötmest teise minekul võib parafiinsade siiski tekkida.

Kondensaadi teke kütusepaagis väheneb, kui paaki täis hoida. Kütuse juurdevalamisel kontrolli, kas kütuse täitetoru ümbrus on puhas. Väldi kütuse sattumist värvitud pinnale. Pese värvile sattunud kütus pesuaine ja veega maha.

 Oluline

Diislikütus peab vastama järgmistele standarditele:

 • EN 590, SS 155435 või JIS K 2204
 • ning selle väävlisisaldus ei tohi ületada 10 mg/kg
 • ja FAME (Fatty Acid Methyl Ester) maksimaalne sisaldus tohib olla 7 mahuprotsenti.

 Oluline

Diisli tüüpi kütused, mida ei tohi kasutada:

 • Erilisandid
 • Laevade diislikütus
 • Masuut
 • FAME1 (Fatty Acid Methyl Ester) (rasvhappe metüülester) ja taimeõli.

Need kütused ei vasta Volvo soovitustele ja põhjustavad mootori suuremat kulumist ja kahjustusi, mida Volvo garantii ei kata.

Tühi paak

Diiselmootori toitesüsteemi konstruktsiooni tõttu tuleb mootori käivitamiseks pärast kütuse lõppemist kütusepaagist õhk toitesüsteemist eemaldada, mida tuleb teha töökojas.

Kui mootor on kütusepuuduse tõttu seiskunud, siis vajab kütusesüsteem mõne hetke kontrolli läbiviimiseks. Tee seda enne mootori käivitamist, kui kütusepaak on diislikütusega täidetud:

 1. Sisesta kaugjuhtimispult süütelukku ja lükka lõppasendisse. Lisainfot vt Võtme asendid.
 2. Vajutage START-nuppu ilma piduri- ega siduripedaali vajutamata.
 3. Oodake ligikaudu üks minut.
 4. Mootori käivitamiseks: Vajutage piduri ja/või siduripedaal alla ja seejärel vajutage uuesti START-nuppu.

 Märkus

Enne tankimist kütuse vähesuse korral:

 • Peatage auto võimalikult tasasel pinnal - kui auto on kaldu, võivad kütusega varustamisel tekkida õhutaskud.

Kondensaadi äravool kütusefiltrist2

Kütusefilter eraldab kütuses oleva kondensaadi. Kondensaat võib mootori tööd kahjustada.

Parima jõudluse jaoks on tähtis kinni pidada kütusefiltri vahetusele ette nähtud hooldusintervallidest, samuti tuleb alati kasutada selleks otstarbeks välja töötatud õigeid varuosi.

Kütusefiltrist tuleb kondensaat Teenindus- ja garantiiraamatus toodud intervallide järel või kui kahtlustad, et sõidukis on saastunud kütus. Lisainfot vt Volvo teenindusprogramm.

 Oluline

Teatavad erilisandid kaotavad vee eraldumise kütusefiltris.
 1. 1 Diislikütus võib sisaldada kuni 7% FAME-i, kuid seda ei tohi lisada.
 2. 2 See ei kehti neljasilindriliste mootorite kohta.

Kas sellest oli abi?