Parkimisabi kaamera*

Parkimiskaamera on abisüsteem, mis aktiveeritakse tagurdamiskäigu valimisel.

Kaamera kujutis kuvatakse keskkonsooli ekraanile.

 Märkus

Kui haakekonks on auto elektrisüsteemis konfigureeritud, võetakse haakekonksu parkimisruumi mõõtmisel arvesse.

 Hoiatus

  • Parkimiskaamera on abivahend. See ei vabasta juhti tagurdamisel vastutusest.
  • Kaameral on pimenurki, kus takistusi ei tuvastata.
  • Arvesta auto läheduses olevate inimeste ja loomadega.

Talitlus ja kasutamine

P3-0920-70 Parkeringskamera
Kaamera asukoht avamiskäepideme kõrval.

Kaamera näitab, mis on auto taga ning kas miski läheneb autole küljelt.

Kaamera näitab auto taga olevat laia ala ning osa kaitserauast ja haakekonksust.

Ekraanil olevad objektid võidakse kuvada veidi kaldus, kuid see on normaalne.

 Märkus

Ekraanil nähtavad objektid võivad olla tegelikult lähemal.

Kui ekraanil on mõni muu kuva, asendub see automaatselt kaamerapildiga ning ekraanile ilmub kaamera kujutis.

Tagurdamiskäigu sisselülitamisel kuvatakse katkematud jooned, mis kujutavad auto ligikaudseid mõõte rooli hetkel valitud asendis, mis lihtsustab paralleelparkimist, tagurdamist kitsastes oludes ja haagise järgihaakimist. Parkimise abijooned saab välja lülitada - vt jaotist Sätted .

Kui auto on varustatud ka parkimisabi anduritega *, kuvatakse nende teave graafiliselt värviliste aladena, et näitlikustada kaugust tuvastatud takistuseni, vt jaotist "Tagurdamisanduritega autod".

Kaamera on sisselülitatud veel ligikaudu 5 sekundit pärast tagurpidikäigu väljalülitamist, samuti kuni auto sõidukiiruse kasvuni üle 10 km/h (6 mph) edasikäigul või 35 km/h (22 mph) tagurpidikäigul.

Valgustingimused

Kaamerapilti reguleeritakse automaatselt vastavalt valgustingimustele. Seetõttu võib pildi eredus ja kvaliteet veidi erineda. Vähene valgus võib pildikvaliteeti veidi halvendada.

 Märkus

Süsteemi optimaalse toimimise tagamiseks hoidke kaamera lääts puhtana porist, lumest ja jääst. See on eriti tähtis halva nähtavuse korral.

Abijooned

P3-1346-70+80 PAC Bending lines
Näited selle kohta, kuidas abijooni on võimalik kuvada.

Jooned ekraanil projitseeritakse nii, nagu need reaalselt sõiduki taga maapinnale joonistuksid ja need sõltuvad otseselt rooliratta pööramisest, näidates nõnda juhile ette auto trajektoori pööramisel.

 Märkus

  • Kui te tagurdate haagisega, mis ei ole autoga elektriliselt ühendatud, näitavad ekraanil olevad jooned auto, mitte haagise trajektoori.
  • Jooni ei ole ekraanil, kui haagis on auto elektrisüsteemiga ühendatud.
  • Kui kasutatakse Volvo originaalhaagisekaablit, lülitatakse parkimiskaamera haagisega sõites automaatselt välja.

 Oluline

Kui valite tagakaamera, siis näete ekraanil ainult auto taga olevat ala. Pidage tagurpidi manööverdamisel hoolega silmas ka auto ees ja külgedel olevat ala.

Piirjooned

P3-1346-70 Parkeringskamerans linjer
Süsteemi jooned.
Ikon röd cirkel 1Piirjoon, 30 cm kaugusel autost
Ikon röd cirkel 2Piirjoon, vaba tagurdamisala

Punane joon (1) tähistab ala kuni umbes 30 cm kaugusel kaitserauast.

Kollane horisontaaljoon (2) tähistab ala kuni umbes 1,5 m kaugusel kaitserauast.

Kollased külgjooned lõpevad ligikaudu 2,0 m kaugusel kaitserauast.

Piirjooned hõlmavad autost välja ulatuvaid osasid, näiteks peeglid ja nurgad.

Tagurdusanduritega autod*

P3-1346-70+80 - PAC with PAS
Värvilised piirkonnad (üks anduri kohta) näitavad vahemaad.

Kui auto on varustatud ka parkimisabisüsteemiga, kuvatakse iga takistuse tuvastanud anduri väli värvilisena.

Takistuse lähenedes muutub piirkonna värvus rohelisest kollaseks ja seejärel punaseks.

VärvKaugus (meetrites)
Roheline0,8-1,5
Kollane0,4–0,8
Punane0–0,4
  1. * Lisavarustus/tarvik.