Alkolukk* - hoiustamine

Alkoluku otstarve on takistada auto juhtimist alkoholijoobes.

Säilita alkolukku hoidikus.

P3-1546-Storing alcolock
Käeshoitava üksuse hoiukoht.
  • Käeshoitava üksuse vabastamiseks vajutage alkoluku ning hoidiku ülaservad laiali. Hoidik on painduv ning vabastab alkoluku.
  • Kui te ei kasuta käeshoitavat üksust, hoiustage seda hoidikus - nii on see kõige paremini kaitstud. Käeshoitava üksuse vahetamiseks vajutage hoidikule.
  1. * Lisavarustus/tarvik.