Navigatsioon* – kasutamine

Rakenduse Sensus Navigation põhifunktsioonid ja kasutusnäited.

Navigatsioonisüsteemi saab kasutada keskkonsoolilt, roolinuppudega, kaugjuhtimispuldiga* ja osaliselt ka häältuvastusega. Süsteemi põhitoimingud leiate kasutusjuhendi jaotisest Audio ja meedia - süsteemi juhtimine.

Käivitamine Sensus Navigation

Vajutage keskkonsoolil nuppu NAV.
Lühikese aja möödumisel kuvatakse ekraanile geograafilise piirkonna kaart, millel auto asukoht on tähistatud sinise kolmnurgaga.

 Hoiatus

Pange tähele järgmist.

 • Suunake kogu oma tähelepanu liiklusele ning keskenduge ainult auto juhtimisele.
 • Järgige kõiki liikluseeskirju ja sõitke ettevaatlikult.
 • Sõidutingimusi mõjutava ilmastiku või aastaaja tõttu ei tarvitse kõik soovitused olla usaldusväärsed.

Navigatsioonisüsteemi ei saa deaktiveerida, kuid see töötab pärast käivitumist taustal – seda ei deaktiveerita kuni kaugjuhtimispult pole süütelukust eemaldatud.

 Märkus

Navigatsioonisüsteemi on võimalik kasutada ka siis, kui mootor on väljalülitatud. Aku teatud piirini tühjenedes lülitub süsteem välja.

Menüükasutus

Lisaks süsteemi tavalisele allika- ja otseteemenüüle saate kasutada ka navigatsioonisüsteemi sirvimismenüüd.

Kerimisrežiimi korral liigutatakse ristkursorit üle kaardi keskkonsooli numbriklahvide abil.

P3-1346-NAV-Melco Karta Scrolläge
Sirvimisrežiim ristkursoriga1.

Sirvimisrežiimi aktiveerimine/väljalülitamine

Aktiveerimiseks vajutage ühte numbriklahvi 0-9.
Väljalülitamiseks vajutage klahvi EXIT või NAV.

Kerimine

Vajuta üht numbriklahvi 1-2-3-4-6-7-8-9 - kaardi servadele kuvatakse suunanooled koos numbritega, mida saab kasutada kaardi vastavas suunas nihutamiseks.

Suumimine

Keera nuppu TUNE.

Kaardi tsentreerimine

P3-1020-S60/V60 Symbol telefon 5

Number 5 vajutamine kerimisrežiimis keskmestab kaardi auto asukoha järgi.

Kui aktiveeritud on teekonnapunktidega teekond, keskmestatakse kaart iga järgneva vajutusega vastava teekonnapunkti ümber.

Kerimismenüü

P3-1346-NAV-Melco Karta Scrollmeny
Vajutage sirvimismenüüs nuppu OK/MENU.
Avaneb menüü punkti kohta, kuhu ristkursor näitab.

Valige funktsioon.

 • Set single destination - kustutab marsruudilt võimalikud varasemad sihtkohad ja alustab kaardil juhiste andmist.
 • Add as waypoint - Lisab valitud punkti reisikavale.
 • POI information – kuvab ekraanil ristkursorile kõige lähema huvipunkti nime ja aadressi. Lisateavet huvipunktide kohta vt lõigust sihtkoha määramine.
 • Traffic information on map - Võimaldab otsida/vaadata valitud koha ümbruse2 liiklusteateid.
 • Information - Näitab valitud asukoha ümbrust puudutava info.
 • Save - võimaldab esiletõstetud asukohta mällu salvestada, seejärel on Teil võimalik seda sihtkohaks määrata.

Näide

Juhendamine soovitud huvipunkti (POI).
Kui kaardivaadet ei kuvata vajutage NAV.
Kuvatakse kaardivaade.
Vajuta NAV.
Avaneb otseteede menüü.
Tõstke Set point of interest esile ja kinnitage nupuga OK/MENU.
Tõstke nt Near the car esile ja kinnitage nupuga OK/MENU.
Kuvatakse loend tulemustega.
Tõstke nt Nearest tourist attraction esile ja kinnitage nupuga OK/MENU.
Kuvatakse loend tulemustega.
Tõstke soovitud alternatiiv loendis esile ja kinnitage nupuga OK/MENU.
Ilmub hüpikmenüü.
Tõstke Set single destination esile ja kinnitage nupuga OK/MENU.
Navigeerimine algab - järgige juhiseid.

Vt ka navigatsioonisüsteemi häältuvastuse näiteid.

 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Valige, kas ristkursori/kursori asukohta kuvatakse nime või GPS-koordinaatidena, vt kaardisuvandeid.
 3. 2 Teenus ei ole igal pool kasutatav.