Kokkupõrke hoiatussüsteem* - kaameraandurite piiratud toime

Kokkupõrkehoiatus koos automaatse pidurdamise ning jalgratturi ja jalakäija tuvastamise funktsiooniga (Collision Warning with Auto Brake and Cyclist and Pedestrian Detection) on seade, mis aitab juhti olukordades, kus eksisteerib jalakäijale, jalgratturile või sõidukile otsasõitmise oht või kokkupõrke oht samas suunas eessõitva või seisva sõidukiga.

Funktsioon kasutab autokaamera andureid, millel on teatud piirangud.

Ühtlasi kasutavad auto kaameraandurit nagu ka kokkupõrkehoiatust koos automaatse pidurdamise süsteemiga järgmised funktsioonid:

 Märkus

Hoidke esiklaasi pind kaameraanduri ees jääst, lumest, udust ja mustusest vaba.

Ärge pistke ega kinnitage midagi tuuleklaasi külge kaameraanduri ette, sest see võib vähendada mõne kaamerast sõltuva süsteemi efektiivsust või peatada selle töö.

Kaameraanduritel on inimsilma võimetega sarnased piirid, st need "näevad" halvemini nt pimedas, tugevas lumesajus ja vihmas ning paksus udus. Sellistes tingimustes võivad kaamerast sõltuvate süsteemide funktsioonid tuntavalt nõrgeneda või ajutiselt välja lülituda.

Tugev vastutulev valgus, sõiduteel tekkiv peegeldus, teepinnal olev lumi või jää, porine tee või ebaselge teemärgistus võivad kaameraanduri tundlikkust sõidutee jälgimisel ning jalakäijate ja teiste sõidukite tuvastamisel oluliselt vähendada.

Kaamera anduri vaateväli on piiratud, mistõttu ei osutu mõnedel juhtudel jalakäijate, jalgratturite või sõidukite tuvastamine võimalikuks või toimub nende tuvastamine tavapärasega võrreldes teatava viibega.

Väga kõrge temperatuuri korral lülitub kaamera oma töövõime säilitamiseks ca 15 minutiks pärast mootori käivitumist ajutiselt välja.

Veaotsing ja tegevus

Kui ekraanile kuvatakse teade Esiklaasiandur blokeeritud Vt juhendit, on kaamera andur blokeeritud ja ei suuda tuvastada jalakäijaid, jalgrattureid, sõidukeid ning auto ette jäävat teemärgistust.

Lisaks tähendab see, et automaatpidurdusega avariihoiatus ja järgmised funktsioonid ei tööta korralikult.

  • Aktiivsed kaugtuled
  • Driver Alert Control
  • Liiklusmärkide teave

Järgmsies tabelis on toodud kuvatava teate võimalikud põhjused koos vastava tegevusega.

PõhjusTegevusjuhis
Kaamera ees olev tuuleklaasi pind on määrdunud või jää või lumega kaetud.Puhasta kaamera ees olev tuuleklaasi pind mustusest, jääst ja lumest.
Paksu udu, tugeva vihma või lume tõttu võib kaamera ebakorrektselt funktsioneerida.Tegevus puudub. Mõnikord ei tööta kaamera tugevas vihmas või lumesajus.
Kaamera ees olev tuuleklaasi pind on puhastatud, kuid teade ei kao.Oota. Kaameral võib kuluda nähtavuse mõõtmiseks mitu minutit.
Mustus on tuuleklaasi sisemise poole ja kaamera vahel.Pöördu autoteenindusse esiklaasis oleva kaamerakatte puhastamiseks - soovitame volitatud Volvo teenindust.
  1. * Lisavarustus/tarvik.