Turvavöö - vabastamine

Turvavöö mittekasutamisel võivad järsu pidurdamise tagajärjel tekkida tõsised vigastused. Veenduge, et sõidu ajal on kõikide reisijate turvavööd nõuetekohaselt kinnitatud.

Turvavöö vabastamine võib toimuda alles pärast sõiduki lõplikku peatumist.

Vajutage turvavöö lukul olevale punasele nupule ja laske rullil turvavöö sisse tõmmata. Kui rull ei tõmba tervet turvavööd sisse, aidake käega kaasa, et turvavöö ei jääks rippuma.