Bluetooth® „käed-vabad“ telefonisüsteem - ülevaade

Bluetooth® „käed-vabad“ telefonisüsteemi ülevaade.
P3-1246-S60/V60 Bluetooth introduction
Süsteemi ülevaade
  1. Ikon röd cirkel 1Mobiiltelefon
  2. Ikon röd cirkel 2Mikrofon
  3. Ikon röd cirkel 3Klahvistik roolis
  4. Ikon röd cirkel 4Juhtpaneel keskkonsoolis