Audio ja meedia

Meelelahutussüsteem koosneb raadiost, meediumimängijast, telerist* ja võimalusest pidada sidet mobiiltelefoniga, mida mõnedel juhtudel saab kasutada hääljuhtimisega. Võimalik on ühendada auto Internetti, et voogedastada audiot rakenduste kaudu.

Teave esitatakse 7-tollisel ekraanil keskkonsooli ülaosas. Funktsioone juhitakse rooli nuppude, keskkonsooli nuppudega ekraani all või kaugjuhtimispuldiga*.

P3/P4-1517-Overview infotainment

Kui audio- ja meediasüsteem on mootori seiskamisel aktiivne, siis lülitatakse süsteem järgmisel korral automaatselt sisse, kui võti keeratakse asendisse I või kõrgemasse asendisse. Mängimist jätkab sama heliallikas, mis mängis siis, kui mootor viimati seisati (nt. raadio) (võtmevaba süsteemiga sõidukite korral peab juhiuks olema suletud*).

Ilma kaugjuhtimispult-võtit süütelukku sisestamata on audio- ja meediasüsteem vajutusest sisse-/väljalülitamise nupule On/Off funktsionaalne 15 minuti jooksul.

Auto käivitamise ajal peatab meelelahutussüsteem ajutiselt esituse, mis jätkub kohe pärast mootori käivitumist.

 Märkus

Auto meelelahutussüsteemi kasutamiseks võtke kaugjuhtimispult-võti süütelukust välja, kui auto mootor on välja lülitatud. See on vajalik aku tühjenemise vältimiseks.

Gracenote®

P3/P4-1420-Gracenote logo

Gracenote,Gracenote logo and logo tüüp, "Powered by Gracenote" ja Gracenote MusicID on ettevõtte Gracenote, Inc. USA-s ja muudes riikides registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid.

Dolby Digital, Dolby Pro Logic*

P3/P4-1420-Dolby logo

Valmistatud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Pro Logic, MLP Lossless ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.

Dirac Live

P3/P4-1420-Dirac Live logo

Kvaliteetse heli tagamiseks kasutati heli arendamisel ja häälestamisel Dirac Live tehnoloogiat. Dirac Live ja D-sümbol on ettevõtte Dirac Research AB registreeritud kaubamärgid.

  1. * Lisavarustus/tarvik.