Diiselkütuse filter (DPF)

Diiselkütusega autodel on osakeste filter, mis võimaldab heitmeid efektiivsemalt juhtida.

Heitgaasis olevad osakesed kogutakse sõidu ajal filtrisse. Osakeste põletamiseks ja filtri tühjendamiseks käivitatakse niinimetatud "regeneratsioon". Selleks peab mootor olema saavutanud normaalse töötemperatuuri.

Osakestefiltri regeneratsioon toimub automaatselt ning kestab tavaliselt umbes 10-20 minutit. Keskmisest väiksemal kiirusel võib selleks kuluda veidi rohkem aega. Regeneratsiooni toimumise ajal võib kütusekulu veidi suureneda.

Regeneratsioon külma ilma korral

Kui autoga sõidetakse külma ilmaga sageli lühikesi vahemaid, ei saavuta mootor normaalset töötemperatuuri. See tähendab, et diiselkütuse filtri regeneratsiooni ei toimu ja et filtrit ei tühjendata.

Kui filter on osakestega ligikaudu 80% ulatuses täitunud, süttib näidikuplokis kollane ohukolmnurk ja ekraanil kuvatakse teade Tahmafilter täis Vt juhendit.

Käivita filtri regeneratsioon, sõites autoga (soovitavalt peateel või maanteel) niikaua, kuni mootor saavutab normaalse töötemperatuuri. Seejärel tuleb autoga veel umbes 20 minutit sõita.

 Märkus

Regenereerimise käigus võib esineda järgmist:

  • võite märgata, et mootori võimsus ajutiselt veidi väheneb;
  • kütusekulu võib ajutiselt suureneda;
  • võib erituda kõrbelõhna.

Kui regeneratsioon on lõppenud, kaob hoiatustekst automaatselt.

Külma ilma korral kasutage seisukütteseadet* - sellisel juhul saavutab mootor kiiremini normaalse töötemperatuuri.

 Oluline

Kui filter on täielikult osakestega täitunud, võib see raskendada mootori käivitamist ja filter enam ei toimi. Sel juhul on oht, et filter tuleb vahetada.
  1. * Lisavarustus/tarvik.