PCC-ga kaugjuhtimispult* - töövahemik

PCC (Personal Car Communicator) puldi uste ja tagaluugi lukustamis-/avamiskaugus on ligikaudud 20 meetrit, muud funktsioonid töötavad ligikaudu 100 meetri kauguselt.

Kui auto ei reageeri nupuvajutustele, minge autole lähemale ja proovige uuesti.

 Märkus

Infonupu toimimist võivad takistada ümbritsevad raadiolained, hooned, topograafilised tingimused jne.

Puldi tööpiirkonnast väljas

Kui kaugjuhtimispult on autost info lugemiseks liiga kaugel, näidatakse olekut, milles auto viimati oli, kui selle juurest lahkuti, ilma et valgus liiguks sealjuures ümber kaugjuhtimispuldi.

Kui selle auto juures kasutatakse mitut kaugjuhtimispulti, siis näitab õigeid andmeid ainult see pult, mille abil auto viimati lukustati/lukustusest avati.

 Märkus

P3-820 Remote key PCC - Icon Information Kui infonupu kasutamise ajal tööpiirkonnas indikaatorid ei sütti, võib see tähendada, et viimane ühendus kaugjuhtimispuldi ja auto vahel on katkenud raadiolainetest, hoonetest, maastiku reljeefist vms tingitud häirete tõttu.
  1. * Lisavarustus/tarvik.