Kasutusjuhendi lugemine

Kasutusjuhendi lugemine on hea viis uue auto tundmaõppimiseks. Soovitatav on teha seda enne esimest sõitu.

Kasutusjuhend annab võimaluse tutvuda uute funktsioonidega, mõista, kuidas autot erinevates olukordades käsitseda tuleks, ja kasutada auto kõiki omadusi parimal võimalikul viisil. Palun pööra tähelepanu kasutusjuhendis esitatud ohutusjuhistele.

Tooteid arendatakse pidevalt edasi. Muudatused tähendavad, et kasutusjuhendis välja toodud teave, kirjeldused ja joonised võivad erineda auto tegelikust varustusest. Jätame endale õiguse teha muudatusi sellest ette teatamata.

© Volvo Car Corporation

Mobiilseadmetes olev kasutusjuhend

P3-15w17-Promote OM app

 Märkus

Kasutusjuhendi saab alla laadida mobiilirakendusena (ainult teatud automudelite ja mobiilseadmete puhul), www.volvocars.com.

Mobiilirakendus sisaldab ka videoid ning otsingufunktsiooniga sisu. Liikumine peatükkide vahel on lihtne.

Lisaseadmed/tarvikud

Lisavarustus/tarvikud on tähistatud tärniga*.

Käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatakse lisaks põhivarustusele ka lisavarustust (tehases paigaldatud varustus) ja teatud tarvikuid (hiljem paigaldatud erivarustus).

Kasutusjuhendis kirjeldatud seadmeid ei pakuta kõikidele autodele – erinevused tulenevad turgude eripäradest ning kehtivatest riiklikest või kohalikest õigusaktidest.

Kui tekib küsimus, missugune on standard-, lisa- või erivastust, konsulteeri Volvo edasimüüjaga.

Eritekstid

 Hoiatus

Hoiatustekstid ilmuvad vigastuse ohu korral.

 Oluline

Tähtsad teated ilmuvad vigastuse ohu korral.

 Märkus

MÄRKUSED sisaldavad nõuandeid, näiteks sõiduki omaduste ja funktsioonide kasutamise hõlbustamiseks.

Allmärkus

Kasutusjuhend sisaldab teatud lõikudes lisateavet. Lisateave on märgitud sümboliga: 1. Lisateabe nägemiseks vajutage sümbolit.

Teated

Auto sisaldab ekraane, millel näidatakse menüütekste ja sõnumeid. Kasutusjuhendis erinevad need tekstid tavatekstist. Menüütekstide ja sõnumite näited: Media, Sending location.

Kleebised

Autos on mitut tüüpi kleebiseid, mis on mõeldud olulise informatsiooni edastamiseks lihtsas ja selges vormis. Autos olevad kleebised kleebisel oleva hoiatuse/informatsiooni tähtsuse alusel pandud järgnevasse (kahanevasse) järjekorda.

Hoiatus tervisekahjustuste (vigastuste) eest

P1-P2-820 Decal warning

Mustad ISO sümbolid kollasel taustal, valge tekst/pilt mustal taustal. Kasutatakse tähelepanu osutamiseks võimalikule ohule, mis võib (kui hoiatust eiratakse) lõppeda raskete vigastuste või inimese surmaga.

Varakahju tekkimise oht

P1-P2-820 Decal notice

Valged ISO sümbolid ja valge tekst/pilt mustal või sinisel taustal ja tekstiväljal. Kasutatakse tähelepanu osutamiseks võimalikule ohule, mis võib (kui hoiatust eiratakse) lõppeda varalise kahjuga.

Information

P1-P2-820 Decal information

Valged ISO sümbolid ja valge tekst/pilt mustal taustal.

 Märkus

Kasutusjuhendis kujutatud andmeplaadid ei tarvitse vastata täpselt sõidukile paigaldatud andmeplaatidele. Neil kujutatakse nende ligikaudset välimust ja asukohta autos. Teie konkreetse auto andmed on esitatud teie auto andmeplaatidel.

Tegevuste loetelud

Tegevused, mis tuleb sooritada kindlas järjekorras, on kasutusjuhendis nummerdatud.

Ikon grå fyrkant 1Kui tegevus on sammude kaupa kirjeldatud ja illustreeritud, on illustratsioonidel kirjeldustega sama numeratsioon.
Ikon grå fyrkant AOn ka jooniste kõrval olevate tähtedega loetelusid, kus juhiste järjekord ei ole oluline.
Ikon röd pil 1Nooled võivad olla nii nummerdatud kui nummerdamata ning neid kasutatakse liikumise tähistamiseks.
Ikon röd pil AKui vastastikune järjekord ei ole tähtis, kasutatakse liikumiste selgitamiseks tähtedega nooli.

Juhul kui tegevuse sammude kirjeldused ei ole illustreeritud, on kirjeldused nummerdatud tavaliste numbritega.

Positsioonide loetelud

Ikon röd cirkel 1Numbritega punaseid rõngaid kasutatakse joonistel erinevate detailide tähistamiseks. Sama number kordub joonise juurde kuuluvas detailide loetelus.

Sammude loetelud

Täpploendit kasutatakse juhendis tegevuste loendites.

Näiteks:

  • Jahutusvedelik
  • Mootoriõli

Sellega seotud teave

Täiendav teave viitab teistele selle teemaga lähedalt seotud artiklitele.

Joonised

Joonised on juhendis vahel skemaatilised ega pruugi vastata teie auto välimusele olenevalt selle varustustasemest ja osturiigist.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Lisateabe näide.