Navigatsioon* – marsruut

Marsruudi saab kuvada üksikasjaliku või ülevaatlikuna, samuti saate valida alternatiivsed marsruudid. Marsruudi saab süsteemi mällu salvestada.

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt

Marsruut – vältimine

Selle funktsiooni abil saab juht vältida marsruudi järgmisena lähenevat osa. Funktsioon töötab ainult juhul, kui saadaval on alternatiivsed tänavad/teed – vastasel juhul märgistust või selle osi ignoreeritakse.

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige RouteAvoid.

Valige soovitud toiming.

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt Undvik PopUp
Märgistatud alajaotus
 • Reroute - süsteem arvutab teise marsruudi, mis arvestab välditavat osa.
 • Longer - välditavat osa pikendatakse.
 • Shorter - välditavat osa lühendatakse.
 • Delete - märgistatud alajaotused kustutatakse ja algne marsruut taastub.

Alternatiivsed marsruudid

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige RouteAlternative routes to destination.

Valige soovitatud marsruut või Route type.

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt Alternativ rutt t dest-2
 • ECO with traffic adaption - eelistatakse madalat kütusekulu1.
 • Fast - eelistatakse lühikest sõiduaega.
 • Fast with traffic adaption - lühike sõiduaeg minimaalsete liiklusummikutega1.
 • Short - eelistatakse lühemat teed. Marsruuti saab koostada ka väiksemate teede kaudu.

Marsruudi ülevaade

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige RouteRoute overview.

Kuvatakse teavet marsruudi vahepunktide ja sihtpunkti kohta.

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt RuttÖverblick lista

Üksikasjalik marsruudi teave

Siin on esitatud kahe vahepunkti vahele jäävad elemendid, nt maha-/pealesõidud ja ristmikud.

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige RouteDetailed route information.

Kuvatakse teavet marsruudi vahepunktide ja sihtpunkti kohta.

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt Detaljerad rutt-info-3
Marsruudi üksikasjalik alajaotus.

Suurendage või vähendage kaarti ja sirvige marsruuti.

 • Next - kerib järgmise alajaotuseni.
 • Previous - kerib eelmise alajaotuseni.
 • Zoom in/Zoom out - suurendab/vähendab kaardi pilti praregusest alajaotusest.

Järelejäänud marsruudi kaart

See funktsioon kuvab marsruudi jäänud vahemaa.

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige RouteMap of remaining route.

Kuvatakse kaart koos teekonna jäänud pikkusega auto asukohast.

P3-1346-NAV-Melco Meny Rutt Karta kvarvarande väg-2

Funktsionaalsuse ja kasutatavate funktsioonide kohta vt jaotist Menüüd.

Salvesta marsruut

Salvestage marsruut navigatsioonisüsteemi mällu.

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige RouteRecord route.
Salvestamine käivitub. Marsruudi salvestamise ajal kuvatakse ekraanil sümbol REC.
Salvestamise lõpetamiseks vajutage OK/MENU ja valige RouteStop recording.
Marsruut salvestatakse.

Salvestatud marsruudid saate avada menüüs Set destinationStored locationRoutes.

P3-1420-NAV-us MenySökDest Lagrad plats-3-Rutt

Salvestatud failid saab eksportida/edastada USB-mälupulgale2, et kopeerida need näiteks teise sõiduki GPS-navigatsioonisüsteemi. Lisateavet vt jaotisest Salvestatud asukohtade importimine/eksportimine.

 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Kooskõlastatud liiklusraadio teabega.
 3. 2 Ühendatakse keskkonsooli tagumises panipaigas.