Menüü ülevaade - DVD Video

DVD-video võimalike valikute ja seadistuste ülevaade.

Hüpikmenüü, DVD-video

Hüpikmenüü avamiseks vajutage videofaili esitamise ajal OK/MENU.

Image settings
Pildi seaded
Video DVD menu
Audio ja meedia - süsteemi juhtimine
DVD disc menu
DVD videoplaatide vaatamine ja menüüd.