Kiire edasi-/tagasikerimine

Audio ja videofaile on võimalik kiirendatult edasi/tagasi kerida.1.

Audio- või videofaili kiirendatud edasi-/tagasikerimiseks vajutage nupule P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow left / P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow right ja hoidke nuppu kerimiseks all.

Audiofaile keritakse edasi/tagasi samal kiirusel, kuid videofaile saab edasi/tagasi kerida mitmel eri kiirusel. Vajuta korduvalt nuppudele P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow left / P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow right, et videofailide edasi/tagasi kerimise kiirust suurendada. Vabasta nupp, et jätkata vaatamist tavakiirusel.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kehtib üksnes CD/DVD* plaatide, USB ja iPod® kohta.