Kohanduv püsikiirusehoidja* - kiirused

Kohanduv püsikiirushoidik (ACC – Adaptive Cruise Control) aitab juhil hoida ohutut pikivahet eessõitva autoga.
P4-1220-ACCutanSL Rattknappar

ACC käivitamiseks toimige järgmiselt.

  • Vajutage roolinuppu Ikon farthållare 4 - näidikuplokis süttib samasugune VALGE sümbol (8), mis näitab, et adaptiivne kiirusehoidik on ooterežiimil.

ACC aktiveerimine

  • Vajutage soovikohaseks seadistataval kiirusel sõites roolinupule Ikon farthållare 2 või Ikon farthållare 3.
> Hetkekiirus salvestatakse mällu, näidikupaneelil kuvatakse salvestatud kiiruse ümber mõneks sekundiks suurendusklaas (6) ja selle tähis muutub VALGEST ROHELISEKS.
P3-0720 Symbol farthållare 2

Kui selle sümboli värvus muutub VALGEST ROHELISEKS, on ACC aktiivne ja auto hoiab salvestatud kiirust.

P4-1220-ACC Följer bil

ACC reguleerib vahekaugust eessõitva sõidukiga ainult siis, kui sümbolil kuvatakse teise sõiduki kujutist.

P4-1220-ACC Hastighet skillnad

Samal ajal tähistatakse kiirusintervalli järgmiselt:

  • ROHELISE tähisega suurem kiirus on eelprogrammeeritud kiirus
  • väiksem kiirus on eessõitva sõiduki kiirus.

Salvestatud kiiruse muutmine

Salvestatud kiirust saab muuta roolil olevate nuppude Ikon farthållare 2 või Ikon farthållare 3 lühikese või pika vajutusega.

Seadistamiseks +/– 5 km/h (+/– 5 mph)sammuga:
  • lühike vajutus – iga vajutus muudab kiirust +/- 5 km/h (+/– 5 mph) sammuga.
Seadistamiseks +/– 1 km/h (+/– 1 mph) sammuga:
  • Hoidke nuppu all ja vabastage see soovikohase sõidukiiruse juures.

Viimane nupuvajutus talletatakse mällu.

Kiiruse lisamisel gaasipedaali allavajutamisega enne nupu Ikon farthållare 2/Ikon farthållare 3 vajutamist salvestatakse auto kiirus nupu vajutamise hetkel.

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

 Märkus

Kui mõnda adaptiivse kiirushoidiku nuppu hoitakse all mitu minutit, siis see blokeerub ja lülitub välja. Kiirushoidiku uuesti aktiveerimiseks tuleb auto peatada ja mootor uuesti käivitada.

Kõigis tingimustes ei saa seda uuesti käivitada ja sellisel juhul ilmub näidikuplokile teade Adaptiivne kiirushoidik ei tööta.

  1. * Lisavarustus/tarvik.