Hääljuhtimine – häälkäsud

Multimeediumisüsteemis ja Bluetooth®-ühendusega telefonis saab teatud funktsioonide jaoks hääljuhtimist kasutada. Selleks on vajalikud eelmääratud häälkäsud.

Sõiduki juht lülitab sisse häälkäskluste funktsiooni vajutusega häälvalimise nupule.

Kui dialoog on käivitatud, kuvatakse ekraanile enimkasutatavad käsud.

Pärast süsteemiga tutvumist saab juht dialoogi kiirendada ja süsteemipoolsed juhised vahele jätta, milleks tuleb korraks kõnetuvastuse nuppu vajutada.

Käsklusi on võimalik jagada mitmel viisil

Käskluse meediumimängijas heliraja otsimiseks saab anda mitmes osas või ühe lühikäsklusena.

  • Öelge "Meediumiotsing", oodake süsteemi vastust ja seejärel öelge "Rada".

või

  • Öelge "Raja otsimine" järjest.