Tagaluugi lukustamine / lukust avamine

Pagasiruumi luugi avamine, lukustamine ja lukust avamine on võimalik mitmel erineval moel.

Kaugjuhtimispuldiga lukust lahti tegemine

p3007 låsning/upplåsning bagagelucka

Tagaluugi alarmi saab desaktiveerida P3-820 Remote key - Icon Tailgate unlock ja ainuüksi tagaluuki lukustusest vabastada kaugjuhtimispuldi *nupu abil.

Kui auto on varustatud alarmsüsteemiga*, siis armatuurlaual olev alarmituli lõpetab vilkumise. See näitab, et kogu auto alarmsüsteem ei ole aktiveeritud. Alarmitase, liikumisandurid ja tagaluugi avamise andurid ühendatakse lahti.

Uksed jäävad lukku ja kaitstuks.

  • Tagaluugi lukk avaneb, kuid tagaluuk jääb suletuks – vajuta kergelt kummist kattega plaadile käepideme all ja tõsta tagaluuk üles.

Kui pakiruumi kaant ei avata kahe minuti jooksul, lukustub see ning alarm aktiveerub uuesti.

Auto lukustamine seestpoolt

P3-13w20-S60/V60/V60H/XC60 Lock/unlock tailgate from inside
Ikon röd cirkel 1Luku avamine, tagaluuk
Tagaluugi lukust avamine:
Vajuta valgustuspaneeli nuppu (1).
Tagaluugi lukk avaneb ja luugi saab 2 minuti vältel lahti teha (kui auto on seestpoolt lukustatud).

Kaugjuhtimispuldi abil lukustamine

Vajutage lukustamiseks kaugjuhtimispuldi lukustusnuppu P3-820 Remote key - Icon Lock, vt Kaugjuhtimispult-võtme funktsioonid.
Kui auto on varustatud alarmsüsteemiga*, hakkab alarmiindikaator armatuurlaual vilkuma, näidates, et alarmsüsteem on aktiveeritud.
  1. * Lisavarustus/tarvik.