Telefonimärkmik - kontaktide otsimine

Kontaktandmete otsimine telefoniraamatust.
P3/P4-1420-Skrivhjul telefonbok
Otsing valikuratta abil.
  1. Ikon röd cirkel 1Märkide loend
  2. Ikon röd cirkel 2Sisendrežiimi muutmine (vt järgmist tabelit)
  3. Ikon röd cirkel 3Telefoniraamat

Telefoni tavavaates kontakti otsimiseks vajutage OK/MENU ja valige Contacts.

Valige nupuga TUNE vajalik täht ja vajutage OK/MENU. Kasutada saab ka keskkonsooli juhtpaneelil olevaid numbri- ja tähenuppe.
Seejärel sisestage järgmine täht. Otsingutulemus kuvatakse telefoniraamatus (3).
Sisestusrežiimi muutmiseks numbritele ja erimärkidele, või siis telefoniraamatusse siirdumiseks, keera TUNE ühele valikutest (vt selgitust allolevas tabelis) sisestusrežiimi muutmise loendis (2), ning vajuta OK/MENU.
123/ABCVali tähtede või numbrite sisestamine nupuga OK/MENU.
MOREVali erimärkide sisestamine nupuga OK/MENU.
=>Avab telefoniraamatu (3). Keera TUNE, et kontakt valida, ja vajuta OK/MENU, et vaadata salvestatud numbreid ja muud teavet.
First name/Last nameMuudab telefoniraamatu sortimisjärjekorda.

Lühike vajutus nupul EXIT kustutab sisestatud tähe. Pikk vajutus EXIT-nupul kustutab kõik sisestatud tähemärgid.

Numbriklahvidega sisestamine

P3/P4-1420-numerical keyboard
Numbriklahvistik.

Tähemärkide sisestamiseks saab kasutada ka keskkonsooli nuppe 0-9, * ja #.

Nupu 9 vajutamisel ilmub riba koos kõigi tähemärkidega1 nuppude all, nt W, x, y, z ja 9. Kiire nupuvajutusega sirvitakse tähemärke.

  • Peatage kursor soovitud tähemärgil ja valige see; tähemärk kuvatakse sisestusjoonel.
  • Kustutage/muutke nupuga EXIT.

Numbri sisestamiseks hoia all vastavat numbriklahvi.

  1. 1 Iga nupuga sisestatav tähemärk sõltub riigist/keelest.