Raadiojaama otsing

Raadio koostab automaatselt loendi tugevama levisignaaliga raadiojaamadest.

Raadio automaathäälestus kasutab raadio koostatud jaamaloendit. Raadiot saab ka käsitsi häälestada.

Raadio häälestamise saab häälestamise ajal lülitada automaatseks või manuaalseks.

FM allika tavavaates kasutamiseks vajutage OK/MENU ja valige Tune station by.
Lülitage TUNE seadele Station list või Manual tuning ja valige nupuga OK/MENU.

 Märkus

Vastuvõtt oleneb nii vastuvõetava signaali tugevusest kui kvaliteedist. Ülekannet võivad segada mitmed tegurid, näiteks kõrged hooned või asjaolu, et saatja asub väga kaugel. Telesignaali levi võib oleneda ka auto asukohast riigis.

Seotud dokumendid