Vees sõitmine

Vees sõitmine tähendab sõitu läbi sügava vee või veega kaetud teel. Sõitmisel lausmärjal teekattel tuleb olla eriti ettevaatlik.

Autoga võib sõita läbi kuni 25 cm (30 cm mudeliga XC70) sügavuse vee ning maksimaalselt kõndimiskiirusel. Läbi voolava vee sõites olge äärmiselt tähelepanelik.

Vees sõitmise ajal säilita madal kiirus ning ära seiska autot. Kui oled veest läbi jõudnud, vajuta kergelt piduripedaali ja kontrolli, kas pidurifunktsioon töötab korralikult. Näiteks vesi ja muda võivad piduri hõõrdkatte märjaks teha, mille tulemusena pidurdusfunktsioon võib hilineda.

  • Pärast sõitmist vees ja mudas puhastage vajadusel elektrilise soojendi ja haagiseühenduse kontaktid.
  • Ära jäta autot pikemaks ajaks seisma, kui vesi ulatub õle ukseläve. See võib kaasa tuua elektrihäired.

 Oluline

Õhufiltrisse sattuv vesi võib kahjustada mootorit.

Sügavamas vees kui 25 cm (30 cm XC70 puhul) võib vesi käigukasti tungida. See vähendab õlide määrimisvõimet ja lühendab nende süsteemide kasutusiga.

Garantii ei kata komponentide, mootori, käigukasti, turboülelaaduri, diferentsiaali ega selle sisekomponentide üleujutamisest, hüdrostaatilisest lukustamisest, õli puudumisest tingitud kahjustusi.

Kui mootor seiskub vees, ärge käivitage seda uuesti - pukseerige auto lähimasse teenindusse - soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust. Mootoririkke oht.