Mootoriõli - kontrollimine ja lisamine

Õlitaset kontrollitakse olenevalt mootoriversioonist kas elektroonilise õlitaseme anduri või mõõtevardaga.

Õlimõõtevardaga mootor1

p3007 påfyllning och mätsticka, bensinmotor
Mõõtevarras ja täitetoru.

Eriti oluline on kontrollida õlitaset uuel autol enne esimest ettenähtud õlivahetust.

Volvo soovitab kontrollida õlitaset iga 2 500 km järel. Mõõtmistulemused on kõige täpsemad, kui õlitaset kontrollitakse külma mootoriga enne käivitamist. Mõõtmistulemus on ebatäpne, kui mõõtmine viiakse läbi vahetult pärast mootori väljalülitamist. Mõõtevarras näitab liiga madalat õlitaset, sest õli ei ole jõudnud tagasi õlimahutisse voolata.

p3007 oljenivå
Õlitase peab jääma MIN- ja MAX-märgistuste vahele.

Vajadusel mõõtmine ja täitmine

Kontrollige, kas auto on tasane. Pärast mootori väljalülitamist tuleb 5 minutit oodata, et õli saaks tagasi õlivanni voolata.
Tõmmake mõõtevarras välja ja pühkige puhtaks.
Pange mõõtevarras tagasi.
Tõmmake varras välja ja kontrollige õlitaset.
Kui õlitase on MIN-tähise lähedal, valage 0,5 liitrit juurde. Kui tase on oluliselt madalam, tuleb lisada rohkem õli.
Vajadusel kontrollige õlitaset pärast lühikese vahemaa sõitmist uuesti. Seejärel korda samme 1-4.

 Hoiatus

Ära kunagi vala üle MAX-tähise. Tase ei tohi olla kunagi üle MAX- või alla MIN-taseme, sest see võib tekitada mootorikahjustusi.

 Hoiatus

Tuleohu tõttu ärge laske õlil sattuda kuumale väljalaskekollektorile.

Elektroonilise õlitaseme anduriga mootor, 4 silindrit.

P3-1346 Filler cap engine VED4
Täitetoru2.

Teatud juhtudel võib olla tarvis õli hooldusintervallide vahel juurde lisada.

Mootoriõli tasemega seonduvad tegevused pole vajalikud enne näidikuplokil vastava teate kuvamist, vt järgmist joonist.

P3-1346 Oil message and graph in display VEA
Ekraanil olev teade ja graafik. Vasakpoolne ekraan kuvatakse digitaalsel näidikuplokil, parempoolne analoognäidikuplokil.
  1. Ikon röd cirkel 1Teade
  2. Ikon röd cirkel 2Mootori õlitase

Õlitaset kontrollitakse pöördlülitiga varustatud elektroonilise mõõtevarda abil, väljalülitatud mootori korral, vt Menüüdes liikumine - näidikuteplokk.

 Hoiatus

Kui kuvatakse teade Vajalik õlivahetus, siis minge teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust. Õlitase võib olla liiga kõrge.

 Oluline

Kui kuvatakse madala õlitaseme teade, lisage õli ainult määratud koguses, nt 0,5 liitrit.

 Märkus

Süsteem ei suuda õlitaseme muutusi kohe pärast õli lisamist või väljavoolamist tuvastada. Auto peab olema sõitnud umbes 30 km ja viis minutit tasasel pinnal väljalülitatud mootoriga seisnud, et õlitaseme näit oleks õige.

 Hoiatus

Tuleohu tõttu ärge laske õlil sattuda kuumale väljalaskekollektorile.

Õlitaseme mõõtmine, 4 silindrit.

 Märkus

Kui õlitaseme mõõtmiseks ette nähtud tingimused (mootori seiskamisest möödunud aeg, auto kalle, välistemperatuur jne) ei ole täidetud, kuvatakse teade Puudub. See ei tähenda, et auto süsteemides oleks rike.

Elektroonilise õlitaseme anduriga mootor, 5 silindrit, diisel

P3-S60/V60/XC60 påfyllning elektronisk oljenivågivare
Täitetoru2.

Mootoriõli tasemega seonduvad tegevused pole vajalikud enne näidikuplokil vastava teate kuvamist, vt järgmist joonist.

P4-1220- Y55X-Oil message and graph in display
Ekraanil olev teade ja graafik. Vasakpoolne ekraan kuvatakse digitaalsel näidikuplokil, parempoolne analoognäidikuplokil.
  1. Ikon röd cirkel 1Teade
  2. Ikon röd cirkel 2Mootori õlitase

Õlitaset kontrollitakse pöördlülitiga varustatud elektroonilise mõõtevarda abil, väljalülitatud mootori korral, vt Menüüdes liikumine - näidikuteplokk.

 Hoiatus

Kui kuvatakse teade Vajalik õlivahetus, siis minge teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust. Õlitase võib olla liiga kõrge.

 Oluline

Kui kuvatakse teade Õlitase madal Lisa 0,5 liitrit, lisa üksnes 0,5 liitrit.

 Märkus

Süsteem mõõdab õlitaset üksnes sõidu ajal. Süsteem ei suuda õlitaseme muutusi kohe pärast õli lisamist või väljavoolamist tuvastada. Auto peab olema umbes 30 km sõitnud, enne kui kuvatakse õige õlitase.

 Hoiatus

Ära lisa rohkem õli, kui täitetase on (3) või (4), nagu on näidatud alloleval joonisel. Tase ei tohi olla kunagi üle MAX- või alla MIN-taseme, sest see võib tekitada mootorikahjustusi.

 Hoiatus

Tuleohu tõttu ärge laske õlil sattuda kuumale väljalaskekollektorile.

Õlitaseme mõõtmine, 5 silindrit, diisel

P4-1220-Y55X-Recommended oil level
Numbrid 1-4 tähistavad täitetaset. Ärge lisage rohkem õli, kui täitetase on (3) või (4). Soovitatav täitetase on 4. Ekraanil teade ja graafik. Vasakpoolne ekraan kuvatakse digitaalsel näidikuplokil, parempoolne analoognäidikuplokil.
  1. 1 Ei kehti nelja silindriga mootorile või viie silindriga diiselmootoritele, millel on õlitaseme elektrooniline andur.
  2. 2 Elektroonilise õlitaseme anduriga mootoril ei ole mõõtevarrast.