Kütus - käsitlemine

Volvo poolt soovitatust madalama kvaliteediga kütust ei tohi kasutada, sest see võib kahjustada mootori võimsust ja kütusetarvet.

 Hoiatus

Väldi alati kütuseaurude sissehingamist ja kütuse sattumist silmadesse.

Kütuse silma sattumisel eemalda kontaktläätsed (kui on) ja loputa silmi vähemalt 15 minutit järjest rohke veega ning pöördu arsti poole.

Kütust ei tohi alla neelata. Bensiin, bioetanool ja nende segud on väga mürgised ja võivad allaneelamisel põhjustada pöördumatuid või surmaga lõppevaid kahjustusi. Kütuse allaneelamisel pöördu viivitamatult arsti poole.

 Hoiatus

Maha lekkiv kütus võib süttida.

Enne tankimise alustamist lülitage kütusel töötav kütteseade välja.

Ärge hoidke tankimisel kaasas aktiveeritud mobiiltelefoni. Helinasignaal võib põhjustada sädemete moodustumist ja süüdata bensiiniaurud, mis põhjustab tulekahju ja vigastusi.

 Oluline

Eri tüüpi kütuste segude või mittesoovitatavate kütuste kasutamisel kaotavad Volvo garantiid ja võimalikud täiendavad hoolduslepingud kehtivuse; see on kohaldatav kõikide mootorite suhtes.

 Märkus

Äärmuslikud ilmaolud, haagise vedamine või sõit kõrgmäestikus ning kütusemark on tegurid, mis võivad auto võimsust mõjutada.