Kütusel töötav lisakütteseade*

Sõiduk on varustatud kas elektriga toimiva või kütuse abil toimiva lisaküttesüsteemiga.

Kütteseade käivitub lisasoojuse vajaduse korral automaatselt, kui mootor töötab.

Soojendi lülitatakse automaatselt välja kui on saavutatud õige temperatuur või mootori väljalülitamise korral.

 Märkus

Kui on kasutusel lisaküte, siis võib parempoolest rattakoopast tulla suitsu, mis on täiesti normaalne nähtus.

Automaatrežiim või väljalülitamine

Lisakütteseadme automaatse käivituse saab soovi korral välja lülitada.

 Märkus

Volvo soovitab lühikeste vahemaade läbimisel autonoomse kütteseadme välja lülitada.
Enne mootori käivitamist: Valige süüteasend I.
Menüüsse sisenemiseks vajutage OK.
Liikuge pöördlülitiga valikule Lisasoojendi1 või Sätted2 ja valige nupuga OK.
Valige pöördlülitiga üks alternatiivsest valikust SEES või VÄLJAS ja kinnitage nupuga OK.
Väljuge menüüst valikuga RESET.

 Märkus

Menüükäsud on nähtavad ainult võtme asendi I korral - reguleerida tuleb seega enne mootori käivitamist.

Salongi soojendus*

Kui lisakütteseade on varustatud taimeriga saab seda kasutada salongikütteseadmena.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Analoog-näidikuplokk.
  3. 2 Digitaalne näidikuplokk.