Kaheastmeline istmekõrgendus* - langetamine

Tagaistme integreeritud ismekõrgenduse saab täielikult istmepadja sisse alla lasta. Sellegipoolest ei saa reguleerida turvaistet ülemisest astmest alumisse astmesse.
P3007-Nedfällning av bälteskudde (bild 1 av 2)
Ikon grå fyrkant 1

Istme vabastamiseks tõmba käepidet ettepoole.

Nedfällning av bälteskudde (bild 2 av 2)
Ikon grå fyrkant 2

Turvaistme lukustamiseks vajuta seda keskelt käega alla.

 Oluline

Enne langetamist veendu, et padja all ei ole lahtisi esemeid, näiteks mänguasju.

 Märkus

Enne tagumise seljatoe langetamist tuleb esmalt langetada ismekõrgendus.

 Hoiatus

Kahefaasilise istmekõrgenduse juhiste eiramisel võib laps avarii korral saada tõsiseid kehavigastusi.

 Hoiatus

Volvo soovitab lasta autot remontida ja või selle osi vahetada ainult volitatud Volvo teeninduses. Ära modifitseeri või täienda istmekõrgendust. Kui integreeritud istmekõrgendus on jäänud suure koormuse alla, näiteks kokkupõrke ajal, tuleb terve istmekõrgendus välja vahetada. Vaatamata sellele, et istmekõrgendus on väliste kahjustusteta, ei paku see enam varasemal tasemel kaitset. Istmekõrgendus tuleb välja vahetada ka siis, kui see on väga kulunud.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?