Teletekst*

Võimalik on vaadata teksti-TVd.

Talita järgmiselt:

Teleteksti nägemiseks avage teleri režiimis TV menuTeletext.
Sisesta lehekülje number (3 numbrit) juhtimispuldi numbriklahvide (0-9) abil.
Lehekülg kuvatakse automaatselt.

Sisestage lehekülje number või keerake järgmisele lehele liikumiseks nuppu TUNE.

Teleekraanile naasmiseks vajutage EXIT.

  1. * Lisavarustus/tarvik.