Pukseerimine

Pukseerimine tähendab ühe sõiduki vedamist nööriga sleppis teise sõiduki poolt.

Enne pukseerimist tehke kindlaks suurim lubatud pukseerimiskiirus.

Aktiveerige auto ohutuled.
Ühendage pukseerimisköis pukseerimisaasa külge.
Rooliluku avamiseks sisestage kaugjuhtimispult-võti süütelukku ning hoidke nuppu START/STOP ENGINE all – võtme asend II aktiveeritakse, lisateavet võtme asendite kohta vt Võtme asendid.
Auto pukseerimise korral peab pult jääma süütelukku.
Liigse jõnksutamise vältimiseks vedava auto aeglustamisel hoia puksiirköis pingul ja jalga kergelt piduripedaalil.
Seismajäämiseks ole valmis pidurdama.

 Hoiatus

  • Veendu, et roolilukk on vabastatud, enne kui alustad pukseerimist.
  • Kaugjuhtpult peab olema sisselülitatud asendis II – asendi I korral on kõik turvapadjad väljalülitatud.
  • Ära eemalda kaugjuhtpulti süütelukust, kui autot pukseeritakse.

 Hoiatus

Piduri- ja roolivõimendi ei tööta, kui mootor on välja lülitatud – pidurit tuleb vajutada umbes 5 korda tugevamalt ja rooli on tavalisest palju raskem keerata.

Manuaalkäigukast

Enne pukseerimist:

Sea käigukang neutraalasendisse ja vabasta seisupidur.

Automaatkäigukast Geartronic

Enne pukseerimist:

Sea käigukang N asendisse ja vabasta seisupidur.

 Oluline

Autot võib pukseerida ainult edaspidi.

  • Ärge pukseerige automaatkäigukastiga autosid kiirustel üle 80 km/h (50 mph) või rohkem kui 80 km kaugusele.

Automaatkäigukast Powershift

Powershift käigukastiga mudeleid ei tohi pukseerida. Kui pukseerimine on siiski vajalik, peab sõit olema võimalikult lühike ja aeglane.

Kui te ei ole kindel, kas auto on varustatud Powershift-käigukastiga või mitte, saab selle märgistust kontrollida mootoriruumi kaane all asuvalt käigukasti sildilt, vt Tüübitähised. Märge ”MPS6” tähendab, et autol on Powershift-käigukast - vastasel korral on sellel Geartronic automaatkäigukast.

 Oluline

Vältida pukseerimist.

  • Autot võib siiski vedada aeglaselt ja lühikese vahemaa võrra, et auto ohtlikust kohast eemaldada. Vedada võib kuni 10 km kaugusele, mitte kiiremini kui 10 km/h (6 mi/h). Võtke arvesse, et autot võib pukseerida ainult edaspidi.
  • Kui autot on tarvis vedada kaugemale kui 10 km, tuleb autot transportida ülestõstetud veoratastega – soovitame kasutada teisaldusfirma abi.

Enne pukseerimist:

Sea käigukang N asendisse ja vabasta seisupidur.

Käivitusabi

Ära tõmba autot mootori käivitamiseks teise autoga. Mootori mittekäivitumisel aku tühjenemise tõttu käivitage sõiduk doonoraku abil, vt Teise aku abil käivitamine.

 Oluline

Mootori käimatõmbamine võib kaasa tuua katalüüsmuunduri rikke.