Navigatsioon* – sihtkoha määramine

Määrake navigatsioonisüsteemis sihtkoht.

Iga kord, kui sihtkoht määratakse, saab selle salvestada kui "salvestatud asukoha" või "koduna", mille saab seejärel sihtkoha määramisel hõlpsalt valida. Navigatsioonisüsteem juhendab teid sihtkohta; teekonnale saate lisada kuni neli vahepunkti. Paljude sihtkohtade kohta saab navigatsioonisüsteem suvandi Information abil lisateavet esitada.

Kui auto on Internetti ühendatud, saate kasutada rakendust "Send to Car", et saata sihtkohti brauseri ja Volvo On Call* mobiilirakendus* kaudu navigatsioonisüsteemi, vt support.volvocars.com.

Sihtkoha määramise alternatiivsete meetodite kasutamiseks vajutage navigatsioonisüsteemi tavavaates OK/MENU ja valige Set destination.

P3-1346-NAV-Melco Meny Adress-Hem

Sihtkoha määramine koduna

Pidage meeles, et sihtkoha määramiseks tuleb see eelnevalt salvestada.
Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige Set destinationHome.
Alustatakse juhendamist.

Sihtkoha määramine aadressi alusel

Piisab, kui sisestada ainult linn, et koostada navigeerimisteekond - see viib teid linna keskusse.

 Märkus

Linna või piirkonna mõiste võib riigiti või isegi sama riigi piires erineda. Mõnel juhul viitab see vallale ja mõnel juhul rajoonile.
Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige Set destinationAddress.

Täitke vähemalt üks järgnevatest kriteeriumitest.

 • Country:
 • City:
 • Street:
 • Number:
 • Junction:

Kui vajate sihtkoha kohta lisateavet, valige Information ja seejärel nõutud teave.

 • Map - näitab kaardil asukohta ning võimalikku lisainformatsiooni.
 • Call number1 - võimaldab helistada huvipunkti, kui selle number on teada.
 • Online info.1 – täiendav teave laaditakse Internetist alla.
Aadressi salvestamiseks mällu valige Save ja seejärel kas Stored location või Home.

Määrake vahepunkti või üksiku sihtkohana.

 • Add as waypoint – lisab aadressi teekonnale.
 • Set single destination - kustutab marsruudilt eelmise sihtkoha ja alustab juhendamist kehtivasse sihtkohta.

Määra sihtkoht huvipunkti alusel (POI)

POI (Point of Interest), nimetatakse ka huvipunktiks ja rajatiseks.

Kaardi andmebaas sisaldab väga suurt hulka mitmesuguseid otsitavaid POI2-sid, mida saab ka sihtkohtadeks valida.

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige Set destinationPoint of interest (POI).

Otsige huvipunkti järgmiselt.

 • By name – viib otse valikuratta juurde ja viitab POI otsingule nende pärisnimedega, nt "Peppes Bodega". Otsinguala on kogu praeguse kaardi ala, nt EUROOPA, vt Kaardid – sisu.
 • By category – võimaldab POI-de piiratud otsingut – valige, et sisestada nende kategooria (nt pank/hotell/muuseum), pärisnimi, riik ja/või linn.
 • Near the car – viitab POI-de otsingule auto praeguse asukoha ümbrusest.
 • Along the route – viitab POI-de otsingule piki aktiivset teekonda.
 • Near the destination – viitab POI-de otsingule sihtkoha lähedusest.
 • Around point on map – viitab POI-de otsingule sirvimisfunktsiooni ristkursori abil – vt sirvimismenüü.

Kui vajate sihtkoha kohta lisateavet, valige Information ja seejärel nõutud teave.

Aadressi salvestamiseks mällu valige Save ja seejärel kas Stored location või Home.

Määrake vahepunkti või üksiku sihtkohana.

 • Add as waypoint – lisab aadressi teekonnale.
 • Set single destination - kustutab marsruudilt eelmise sihtkoha ja alustab juhendamist kehtivasse sihtkohta.

Sihtkoha määramine eelmise sihtkoha alusel

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige Set destinationPrevious destination.

Valige loendist sihtkoht.

Kui vajate sihtkoha kohta lisateavet, valige Information ja seejärel nõutud teave.

Siin saate sihtkohti kustutada, milleks valige Delete või Delete all.

Määrake vahepunkti või üksiku sihtkohana.

 • Add as waypoint – lisab aadressi teekonnale.
 • Set single destination - kustutab marsruudilt eelmise sihtkoha ja alustab juhendamist kehtivasse sihtkohta.

Sihtkoha määramine eelnevalt salvestatud asukoha alusel

Siia on kogutud menüüsuvandiga SaveStored location salvestatud sihtkohad.

Pidage meeles, et sihtkoht peab olema eelnevalt salvestatud.
Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige Set destinationStored location.

Avage salvestatud sihtkoht.

 • Routes – nt salvestatud teelõik.
 • Other – nt salvestatud asukohad.

Kui vajate sihtkoha kohta lisateavet, valige Information ja seejärel nõutud teave.

Siin saate salvestatud sihtkohti muuta või kustutada, milleks valige Edit, Delete või Delete all.

Määrake vahepunkti või üksiku sihtkohana.

 • Add as waypoint – lisab aadressi teekonnale.
 • Set single destination - kustutab marsruudilt eelmise sihtkoha ja alustab juhendamist kehtivasse sihtkohta.

Sihtkoha määramine Interneti-otsingu alusel

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige Set destinationInternet search.
Järgi ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Sihtkoha määramine postiindeksi alusel

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige Set destinationPostcode.

Sisestage postiindeks ja vajadusel riik.

Kui vajate sihtkoha kohta lisateavet, valige Information ja seejärel nõutud teave.

Sihtkoha mällu salvestamiseks valige Save ja seejärel kas Stored location või Home.

Määrake vahepunkti või üksiku sihtkohana.

 • Add as waypoint – lisab aadressi teekonnale.
 • Set single destination - kustutab marsruudilt eelmise sihtkoha ja alustab juhendamist kehtivasse sihtkohta.

Sihtkoha määramine laius- ja pikkuskraadide alusel

P3-1346-NAV-Melco Meny Adress-LatLon-2
Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige Set destinationLatitude and longitude.

Esmalt määrake, millise meetodi alusel GPS-koordinaadid määrata, valige Format::

 • DD°MM'SS'' - asukoht kraadides, minutites ja sekundites.
 • Decimal - asukoht kümnendarvudega.

Sisestage asukoht.

Kui vajate sihtkoha kohta lisateavet, valige Information ja seejärel nõutud teave.

Aadressi salvestamiseks mällu valige Save ja seejärel kas Stored location või Home.

Määrake vahepunkti või üksiku sihtkohana.

 • Add as waypoint – lisab aadressi teekonnale.
 • Set single destination - kustutab marsruudilt eelmise sihtkoha ja alustab juhendamist kehtivasse sihtkohta.

Sihtkoha määramine kaardil oleva punkti alusel

P3-1346-NAV-Melco Meny Sökning via punkt på karta-2
Kursori asukoht määratakse GPS-koordinaatide alusel. Nime kuvamiseks valige SettingsMap optionsPosition information.
Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige Set destinationSelect point on map.
Leidke kaardil soovitud punkt ristkursori abil, vt jaotist Menüüd.
Aadressi salvestamiseks mällu vajutage OK/MENU ja valige Save ning seejärel kas Stored location või Home.
Sihtkoht salvestatakse kaardil sümboli/ikoonina, kui valitud on funktsioon Stored location on map, vt jaotist Kaardisuvandid.

Määrake vahepunkti või üksiku sihtkohana.

 • Add as waypoint – lisab aadressi teekonnale.
 • Set single destination - kustutab marsruudilt eelmise sihtkoha ja alustab juhendamist kehtivasse sihtkohta.

Sihtkoha määramine reisijuhi alusel

Otsing reisijuhi (Travel guide) alusel tähendab, et saate valida soovitusi erinevate teemadel põhjal, nt restoranid, maalilised teed või vaatamisväärsused ja maamärgid.

Reisijuht on salvestatud USB-mällu, mis peab olema ühendatud auto USB-pessa tunnelkonsooli tagaosas.

Vajutage navigatsiooniallika tavavaates OK/MENU ja valige Set destinationTravel guide.

Kui menüüsuvand pole ekraanil nähtav, puuduvad soovitused praeguse asukoha jaoks või pole USB-seade ühendatud.

Valige reisijuht ühe järgmise kategooria alusel.

 • Restaurants
 • Tourist attractions
 • Hotels
 • Tourist routes
 • Other

Kui see on reisijuhis olemas, saate vaadata üksikasju ja kujutisi ning heli esitada.

 • Details
 • Photos
 • Play audio
Vali Start guidance.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Vajalik on ühendatud mobiiltelefon, vt kasutusjuhendit.
 3. 2 Kaardil kuvatavate POI-de määramiseks vt jaotist Huvipunktid kaardil.