Roolilukk

Roolilukk on mõeldud juhtimise tõkestamiseks näiteks sõiduki varguse korral. Rooliluku avanemisel või lukustumisel võib kosta mehaaniline heli.

Funktsioon

  • Roolilukk aktiveeritakse, kui juhiuks avaneb ning mootor on välja lülitatud.
  • Roolilukk avaneb, kui kaugjuhtpuldiga võti on süütelukus1 ja nupp START/STOP ENGINE alla vajutatakse.
  1. 1 Võtmevaba käivituse ja lukustuse süsteemiga autode puhul piisab sellest, kui kaugjuhtimispult asub salongis.